Nieuws

Integraal duurzaam houderijsysteem voor vleeskuikens

Vleeskuikens houden met een hoge standaard voor dierenwelzijn, gezonde dieren, een (nog) kleiner milieubeslag en een gezond economisch fundament. Is dat mogelijk? Het project Pluimvee met smaak denkt van wel. Denk en ontwerp mee!

Pluimvee met Smaak

Het project Pluimvee met Smaak van Wageningen UR Livestock Research onderzoekt of een duurzaam houderijsysteem én verwerkende keten voor pluimveevlees mogelijk is. Hierin staat het dierenwelzijn voorop, blijven de dieren gezond zonder antibiotica, is het milieubeslag nog minder dan nu, én kan tegelijkertijd een duurzaam rendement worden gehaald.

Zoveel mogelijk samen met vindingrijke voorlopers van binnen en buiten de sector worden in de tweede helft van 2010 ontwerpateliers georganiseerd. De ontwerpateliers beslaan steeds twee of drie volle dagen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)