Nieuws

Interactieve elearning module mens-dier interactie varkens beschikbaar

De nieuwe elearning cursus 'Mens-dier interactie in de varkenshouderij' leert cursisten hoe angst voor mensen ontstaat bij varkens, leert varkensgedrag te herkennen en hoe het eigen gedrag hierop aan te passen.

Het doel is het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van varkens.

Wageningen University & Research start met deze elearning in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Hiertoe is het eerder ontwikkelde trainingsprogramma Quality Handling aangepast, onderdeel van het Europese Welfare Quality project. De cursus is uitermate geschikt voor het groene onderwijs (MBO & HBO) en voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een varkenshouderij.

Leerdoelen

Dieren zien, horen, ruiken en nemen de wereld anders waar dan wij mensen. Begrip en kennis over de manier waarop het dier de wereld ervaart, helpen bij het begrijpen van het dier. Als je het dier begrijpt, kun je er beter mee omgaan, met minder stress voor zowel mens als dier. Dit draagt bij aan een beoogde borging van diergezondheid en dierenwelzijn, waarbij dieren gezond opgroeien, beter produceren en natuurlijk gedrag vertonen. Doel van de elearning is derhalve een win-win situatie; in de cursus leert de cursist:

  • Hoe angst voor mensen ontstaat en wat de gevolgen zijn voor productie, financiën, dierenwelzijn en hanteergemak;
  • Welke eigenschappen en gedrag van varkens belangrijk zijn, om te herkennen welke manieren van omgang met varkens positief of juist negatief zijn;
  • Wat de eigen sterktes en zwaktes zijn bij het omgaan met varkens, door te reflecteren op het eigen gedrag en acties in de stal.

Toepassing

De elearning maakt gebruik van verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio, opdrachten en een eindtoets. Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Het belang van een goede mens-dier interactie wordt bijvoorbeeld onderkend in het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Om het keurmerk te mogen voeren op verpakkingen moeten de boeren die het vlees leveren een cursus mens-dier interactie volgen.

Praktische informatie

De cursuskosten bedragen € 95,- per deelnemer; de eindtoets is hierbij inbegrepen. Het programma heeft geen winstoogmerk; de kosten worden gebruikt ter verbetering en onderhoud van het programma. Er is geen inschrijftermijn, na inschrijving kun je direct van start. Inschrijven kan op de website van Wageningen Academy. De cursus staat onder leiding van Marko Ruis van Wageningen Livestock Research.

(Bron foto: Varkens verplaatsen_Wageningen Livestock Research)