Nieuws

Invoering positieflijst uitgesteld tot 1 juli 2014

De positieflijst voor zoogdieren gaat nog niet per 1 januari 2014 gelden. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wacht nog op een advies over de voorwaarden waaronder sommige dieren gehouden moeten worden.

Na lange tijd van discussie is er een positieflijst voor te houden zoogdieren opgesteld, op basis van een aantal beoordelingscriteria. Het streven van staatssecretaris Dijksma was om op basis van de voorgestelde positieflijst en beoordelingscriteria, de regeling als bijlage bij het besluit houders van dieren per 1 januari 2014 in werking te laten treden. Tijdens het Nota-overleg Dierenwelzijn op 2 december meldde Dijksma dat ze ernaar streeft de positieflijst een half jaar later in te laten gaan, dus per 1 juli 2014. Dit uitstel is nodig om het positieflijstbeleid zorgvuldig en met draagvlak te kunnen implementeren. De staatssecretaris zal hierover nog een brief sturen naar de Tweede Kamer.

Nader advies 'onder voorwaarden te houden' dieren

Staatssecretaris Dijksma wacht nog op een advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de voorwaarden waaronder sommige dieren, zoals fret of woestijndwerghamster, gehouden moeten worden. De RDA verwacht medio december een tussentijdse versie van zijn zienswijze op te leveren, en een definitieve versie in het voorjaar van 2014. Deze opsplitsing in twee fasen is nodig om houderijvoorschriften van goede kwaliteit en met breed draagvlak te kunnen opleveren. Voor het opstellen van de houderijvoorschriften zal de RDA een aantal houderijverenigingen en maatschappelijke organisaties vragen om hun kennis in te brengen.


(Bron foto: Rijksoverheid)

Publicaties

(1)