Nieuws

Jaarverslag Raad voor Dierenaangelegenheden 2015

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft nog 4 zienswijzen in voorbereiding. Dat staat in het verslag van de Raad over het werkjaar 2015. De onderwerpen van deze zienswijzen zijn zwerfkatten, dierenwelzijn, melkveehouderij en natuur-dier.

Onderscheidend jaar

Het jaar 2015 is een onderscheidend jaar geweest voor de Raad. Het was het jaar waarin een evaluatie werd afgeleverd van het functioneren als onafhankelijk adviesorgaan. Dat heeft als resultaat dat de staatssecretaris de Raad vaker en breder wil inzetten. Daarnaast was het een jaar waarin de voorbereiding in gang werd gezet van nieuwe gevraagde en ongevraagde zienswijzen waarvan de publicatie over de grens van het kalenderjaar plaatsvond. In het jaar 2015 zijn ook een 9-tal nieuwe raadsleden benoemd en in het RDA-team hebben er ook wat wisselingen plaatsgevonden. Ten slotte was 2015 het jaar waar bij de Raad geconfronteerd werd met de terminale ziekte van zijn voorzitter prof.dr. Frauke Ohl. Zij is in januari 2016 overleden.

Vier zienswijzen in voorbereiding

Deze zijn:

  • Vat op de zwerfkat: Welk risico vormen zwerfkatten voor de gezondheid van mens en dier en welke mogelijkheden zijn er om dit risico te reduceren? De verwachte publicatiedatum van deze zienswijze is juni 2016;
  • Dierenwelzijn te koop: Wat moet de rol van de overheid zijn bij vergroting van dierenwelzijn via marktwerking? De verwachte publicatiedatum van deze zienswijze is medio 2016;
  • Melkveehouderij: Hebben prijsfluctuaties invloed op het welzijn en de gezondheid van melkkoeien en kalveren?;
  • Natuur-dier: Hoe kan het afwegingskader dat gebruikt is in onder meer Zorgplicht Natuurlijk Gewogen toegepast worden op (enkele) diersoorten in de praktijk?

(Bron foto: RDA jaarverslag)