Nieuws

Jacht onder vuur

In een initiatiefnota bepleiten D66, GroenLinks en de PvdA een verbod op de plezierjacht. Zonder meer jagen in een bepaalde periode op aangewezen soorten zoals konijn, houtduif en haas zou niet meer toegestaan moeten worden.


Initiatiefnota Mooi Nederland

Onlangs hebben PvdA, D66 en GroenLinks de initiatiefnota 'Mooi Nederland' aan staatssecretaris Dijksma overhandigd. Hierin geven Lutz Jacobi van de PvdA, Stientje van Veldhoven van D66 en Jesse Klaver van GroenLinks hun visie op het toekomstige natuurbeheer in Nederland. Zij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan nieuw beleid. In hun nota stellen zij dat op dit moment de Flora- en faunawet een onderscheid tussen jacht, schadebestrijding en faunabeheer maakt. Jacht is het vangen en doden door een jachthouder van soorten die op de wildlijst staan (op dit moment wilde eend, fazant, patrijs, haas, konijn en houtduif). Deze jacht op wild mag, in een aangewezen periode, zonder onderbouwing plaatsvinden. Dat wil zeggen hoeft niet plaats te vinden in het kader van bijvoorbeeld schadebeperking. In de initiatiefnota wordt bepleit dat jacht in nieuwe wetgeving dient te worden gedefinieerd als het vangen of doden van dieren in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer voor de gespecificeerde publieke belangen. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met internationale verdragen. Andere vormen van bejaging zijn dan niet meer toegestaan.

Verbod op plezierjacht?

Hoewel er in de nota grotendeels over heel andere aspecten van natuurbeheer wordt geschreven en het onderdeel jacht slechts enkele alinea’s van de meer dan 40 pagina’s inneemt, zijn er toch de nodige reacties gekomen. De Dierenbescherming is ingenomen met de nota, net zoals de Faunabescherming. Anderen zijn kritischer. Op haar website verwijst de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging naar een uitzending van het radioprogramma Standpunt.nl. Verder laat de vereniging op haar website weten dat er in de discussie over de jacht nogal wat misleidende kreten worden gebruikt zoals ‘plezierjacht’ en ‘jagen voor de lol’.


(Bron foto: Initiatiefnota Mooi Nederland)