Nieuws

Kennis over effecten pulsvisserij gebundeld

De pulsvisserij maakt gebruik van elektrische schokjes om platvis op te schrikken en te vangen. Wageningse onderzoekers maakten een overzicht van de beschikbare kennis over de effecten van de nieuwe vistechniek.

De laatste jaren wordt er steeds vaker met de pulskor gevist in plaats van met de traditionele boomkor. Bij het pulsvistuig gaan er stroomstoten (pulsen) door de sleepdraden van het net, die de platvis van de zeebodem doen opschrikken. Voordelen zijn onder meer een lager brandstofverbruik en minder beroering van de zeebodem. Maar deze relatief nieuwe techniek roept ook veel vragen op. Daarom hebben IMARES en LEI van Wageningen UR uitgezocht wat er bekend is over effecten van pulsvisserij en welke kennis nog ontbreekt. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Platvis pulsvisserij.

Effecten gebruik pulsvistuig

In het rapport Platvis pulsvisserij zijn effecten beschreven van pulsvisserij op vangst, ongewenste bijvangst (discards), het ecosysteem, beheer en CO2 uitstoot. De onderzoekers constateren dat verschillende onderzoeken niet altijd vergelijkbaar zijn en doen alleen uitspraken over effecten onder specifieke omstandigheden. Zij noemen:

  • Kabeljauw en wijting: kans op breuk in de ruggengraat bij grotere kabeljauw
  • Hondshaaien: directe sterfte door puls niet gezien
  • Bodemdieren: bepaalde soorten reageren totaal niet, andere soorten wel
  • Marktwaardige schol en tong: pulsvistuig vangt vergelijkbare hoeveelheden tong, maar minder schol
  • Schol en tong kwaliteit en overleving: minder beschadiging en hogere overlevingskans
  • Discards (bijvangst die wordt teruggegooid): minder dan bij conventioneel vistuig
  • Brandstof: bij pulskor brandstofbesparing en vermindering van CO2-uitstoot

Kennishiaten

Hoewel er behoorlijk wat onderzoek is gedaan naar pulsvisserij, zijn er nog veel terreinen waarop kennis ontbreekt. Zo is er nog weinig bekend over indirecte sterfte, effecten op de voortplanting en langetermijneffecten op individuele vis en op populaties. Ook de uiterste instelling van de puls (bestaat er een ‘veilige range’?) zou nog onderzocht moeten worden, evenals effecten op andere marine-organismen.

Ontheffing

In de Europese Unie is vissen met elektriciteit verboden, maar per lidstaat is er een ontheffing voor 5% van de boomkorvloot. Nederland maakt maximaal gebruik van deze ontheffing en de overheid zet zich in voor uitbreiding van het aantal ontheffingen voor pulsvisserij, meldt het rapport. Een aantal lidstaten heeft aangegeven meer onderzoeksresultaten te willen zien, alvorens in te stemmen met wijzigingen in de regelgeving.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)