Nieuws

Kennisclips Gezonde veehouderij beschikbaar voor onderwijs en praktijk

Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben in totaal negen kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalver- en vleeskuikenhouderij.

Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in deze veehouderijsectoren aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden in de kennisclips uitgelegd door experts uit de praktijk, onderwijs en onderzoek. De kennisclips zijn gebundeld in twee dossiers (1 per sector), met een korte toelichting op de inhoud en relevantie van de kennisclips, aangevuld met relevante bronnen en berichten.

De kennisclips kunnen als lesmateriaal binnen het groen onderwijs ingezet worden (mbo: direct inzetbaar bij het thema Gezondheid en Hygiëne van het Herziene Kwalificatiedossier Agro Productie, Handel & Technologie - Veehouderij), maar ook kunnen ze gebruikt worden door veehouders bij het inwerken van nieuw personeel.

Gezonde vleeskalveren

In het dossier 'Gezonde vleeskalveren' zijn vier kennisclips gebundeld. Vleeskalveren maken op jonge leeftijd grote transities door, waarbij hoge eisen aan de veerkracht van het dier worden gesteld. De veranderingen in o.a. huisvesting en door transport geven aanleiding tot behoorlijke stress. Deze stress kan de weerstand van het dier aantasten en de diergezondheid verminderen (leidend tot antibioticumgebruik). De kennisclips behandelen de volgende transities/aspecten:

 • Een sterk kalf: belang van een goede opfok op het melkveebedrijf: Stierkalveren die op het melkveebedrijf al goed groeien en op gewicht komen presteren ook in de mestperiode beter en hebben minder medicijnen en antibiotica nodig;
 • Een warm welkom: belang van een goede opvang. Een optimale opvang bevordert een goede start op het vleeskalverbedrijf. Hiervoor is het van belang de kalveren rustig op te vangen in een verwarmde stal, individuele aandacht en zorg te bieden, en lauw water met elektrolytenmix te verstrekken;
 • Goede opstart: infectiedruk en weerstand in balans. Verminderen van stress en optimaliseren van voeding en klimaat hebben een positieve invloed op de weerstand van de dieren;
 • Optimale groei: verbeteringen in voer. Voldoende ruwvoer komt tegemoet aan de natuurlijke kauwbehoefte van kalveren. Hoe vezelrijker het rantsoen, hoe meer ‘pensprik’, en hoe beter de vertering.

Gezonde vleeskuikens

In het dossier 'Gezonde vleeskuikens' staan 5 kennisclips centraal. De aandacht voor hygiëne (interne en externe biosecurity) is een zeer belangrijk aspect voor het houden van gezonde vleeskuikens. Daarnaast is het belangrijk om de dieren een goede start te geven en het (strooisel)management goed op orde te hebben. De kennisclips behandelen de volgende onderwerpen/aspecten:

 • Een goede start: belang van voer en water. Een gezond kuiken kan onder optimale omstandigheden zijn voordeel doen van directe beschikking over voer en water;
 • Hygiëne troef: een beetje preventie is geen preventie. Voor gezonde vleeskuikens is zowel bedrijfshygiëne (externe biosecurity) als stalhygiëne (interne biosecurity) belangrijk;
 • Schoon en smakelijk: belang van goede kwaliteit drinkwater. Goed drinkwater is niet alleen belangrijk voor optimale bedrijfsresultaten, maar ook voor voedselveiligheid en diergezondheid;
 • Goed ter been: belang van een goede strooiselkwaliteit. Voetzoollaesies bij vleeskuikens worden veroorzaakt door een slechte strooiselkwaliteit. Ernstige voetzoollaesies zijn pijnlijk, en zijn een risico voor diergezondheid;
 • Campylobacter de baas: belang van het weren van vliegen. Vliegen zijn een belangrijke overdrager van Campylobacter op pluimveebedrijven. Het weren van vliegen is daarom een belangrijk aandachtspunt, maar moet gecombineerd worden met een goede biosecurity.

Deze kennisclips zijn onderdeel van het BOGO-project 'Naar gezonde kalveren en kippen' (BO-20-011-032).

  (Bron foto: Wageningen Livestock Research)