Menu
Nieuws

Keten Duurzaam Varkensvlees in cijfers: 2015

In het jaarverslag van de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) over 2015 is te lezen welke doelen op het gebied van dierenwelzijn waren gesteld en welke resultaten zijn behaald.