Nieuws

Keten Duurzaam Varkensvlees in cijfers: 2015

In het jaarverslag van de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) over 2015 is te lezen welke doelen op het gebied van dierenwelzijn waren gesteld en welke resultaten zijn behaald.

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. KDV werkt met 300 varkenshouders stap voor stap aan het verduurzamen van de varkenshouderij. Zo wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van varkens en het creëren van betere leefomstandigheden voor de dieren. De belangrijkste punten hierbij zijn o.a. reduceren van antibioticagebruik, voldoende bewegingsruimte, onbeperkt vers drinkwater, uitgekiend voederprogramma, niet meer castreren van de biggen, en speelmaterialen die voor afleiding zorgen. KDV ziet het als missie om consumenten bewust te laten worden van de duurzame keuzes die er zijn.

KDV in 2015

Voor 2015 had KDV uitdagende doelen gesteld, waaronder het bouwen van duurzame stallen van de toekomst, inzicht krijgen in complexe oorzaken van staartbijten, en een groter aandeel KDV in ‘Het Varken van Morgen’:

  • KDV levert met 100% integraal duurzame stallen een grote bijdrage aan het percentage integrale duurzame varkensstallen in Nederland (21,7%). In integraal duurzame stallen wordt zowel het dierenwelzijn als het milieu en de arbeidsomstandigheden van de boer verbeterd. In 2015 is de eerste Stal van de Toekomst succesvol van start gegaan in Valkenswaard en hebben twee boeren contracten getekend voor het bouwen van hetzelfde stalsysteem. In 2016 beginnen de twee boeren aan de bouw van deze nieuwe stallen;
  • In samenwerking met Unilever is KDV in 2015 een proefproject gestart genaamd ‘Lange staarten’. In dit onderzoek - op de KDV demoboerderij in Valkenswaard - wordt onderzocht hoe staartbijten voorkomen kan worden. Staartbijten is zowel vanuit dierenwelzijn als kostenoogpunt niet wenselijk, maar het is een complex onderwerp met een veelheid aan oorzaken en gevolgen. Als de resultaten en ervaringen van dit eerste project positief zijn, wil KDV het project uitbreiden naar circa vijf andere locaties;

  • KDV wil een groter aandeel in de concepten ‘Het Varken van Morgen’ en ‘Beter Leven 1 ster’. Het Varken van Morgen is een programma van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) om al het varkensvlees in de supermarkten te verduurzamen. Honderd van de driehonderd KDV-boerderijen moeten hiervoor geschikt zijn. Het aantal KDV boerderijen met 'Varken van Morgen' - 'Beter Leven 1 ster' is in 2015 gegroeid van 40 naar 80. Voor 2016 verwacht KDV een verdere toename naar de gewenste 100 boerderijen met de betreffende certificering.

(Bron foto: Keten DuurzaamVarkensvlees)