Nieuws

Keuring brandveiligheid wettelijk verplicht

Een vreselijke brand van een hooi pakhuis in het dorp, DDekk via iStock
Bron foto: DDekk (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    brandveiligheid, keuring
  • Interessant voor
    veehouders
Bekijk de bronnen
De brandveiligheid voor landbouwhuisdieren is in de periode van 2012 tot 2020 afgenomen. Uit onderzoek uit 2018 blijkt zelfs dat driekwart van de stalbranden door elektrakeuring voorkomen had kunnen worden. Daarom wil de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het jaarlijks keuren van de brandveiligheid in de stal wettelijk verplicht maken.

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt de brandveiligheid voor dieren tussen 2012 en 2020 te zijn afgenomen. De aanpak van stalbranden blijkt onvoldoende effectief te zijn.

De impact van een stalbrand is groot. Dieren zijn afhankelijk van de veehouder en om meer urgentie bij de veehouder te krijgen, is een aanscherpte aanpak aangekondigd. Het doel is om zoveel mogelijk dierenleed door stalbranden te voorkomen. Een onderdeel van de aanscherpte aanpak is een set aan keuringen. In een kamerbrief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 januari 2024 stelt hij deze keuringen wettelijk verplicht voor productie gehouden dieren. Doel is het halveren van het aantal dierlijke slachtoffers per sector in 2026 ten opzichte van 2020.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Stalbranden

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Elektrakeuringen

Een goed functionerende elektrische installatie en een goed brandveiligheidsmanagement op veehouderijen is van belang om stalbranden te voorkomen. Bij de meeste stalbranden is de oorzaak kortsluiting of defecte elektrische apparaten. Uit onderzoeksrapport ‘Stalbrandpreventie’ in 2018 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat driekwart van de stalbranden door elektrakeuring voorkomen had kunnen worden.

Naast de jaarlijkse brandveiligheidskeuring voor alle veehouderijen met productie gehouden dieren komt er ook een uitgebreide elektrakeuring en indien aanwezig een zonnestroominstallatiekeuring. Dit wordt gedaan om de drie jaar voor de grotere veehouderijen (zie afbeelding, gearceerde tekst) en om de vijf jaar voor de overige veehouderijen.

Bewustwording brandrisico’s

Een jaarlijkse brandveiligheidskeuring gaat bijdragen aan de bewustwording van de veehouder over brandrisico’s. Een deskundige partij (of gecertificeerde keuringsinstantie) gaat de keuringen, Scope 10 en Scope 12, uitvoeren en legt de bevindingen vast in een keuringsrapport. Hierover vindt een eindgesprek plaats. In het eindgesprek kan het gaan over het minimaliseren van brandrisico’s en hoe te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Soms is een herkeuring nodig als er gebreken blijken.

De veehouder krijgt op deze manier meer zicht op de brandveiligheid op zijn eigen bedrijf. Een jaarlijkse keuring draagt bovendien bij aan meer bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel over brandveiligheid. Ook krijgt de ondernemer meer zicht op wat hij zelf daaraan kan doen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Uitgelicht | Hoe voorkom je stalbrand?

Bron: Boerderij