Nieuws

Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren: nadruk op dieren en diersignalen

De Dierenbescherming heeft het initiatief genomen om een nieuw keurmerk te ontwikkelen voor de tijdelijke opvang van huisdieren in opvangcentra: het Keurmerk Opvang. Hogeschool Van Hall Larenstein maakte een educatief filmpje.

Keurmerk Opvang

Het Keurmerk Opvang gaat in eerste instantie over de zorg voor honden, katten, konijnen en knaagdieren. Het keurmerk is in de plaats gekomen van de eerdere Erkenningsregeling van de Dierenbescherming. De rode draad in het Keurmerk Opvang is een professioneel niveau van dierenwelzijn in de bedrijfsvoering. Het nieuwe keurmerk is niet langer van of voor de Dierenbescherming, maar voor elke organisatie die tijdelijke opvang van dieren verzorgt. Het Keurmerk Opvang kan worden aangevraagd door dierenopvangcentra voor honden, katten, konijnen en knaagdieren in Nederland. De uitvoering van het Keurmerk Opvang is ondergebracht bij een certificerende instelling: Verin.

Doelvoorschriften

Een dierenopvangcentrum met het keurmerk heeft de zaken goed op orde en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo mogen bedrijfsruimten en -middelen niet voor andere functies dan opvang gebruikt worden. Alle uit te voeren zorgtaken zijn duidelijk omschreven voor alle medewerkers. Aandacht voor kwaliteit is een structureel onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Voor zowel verzorging als huisvesting zijn doelvoorschriften vastgesteld die aangeven welke doelen nagestreefd worden. Deze zijn ingedeeld in 7 groepen: algemene eisen, bemiddeling, en de vijf vrijheden vertaald naar het opvangproces. Per doelvoorschrift zijn er open normen opgesteld. Ze gaan over de aspecten die binnen de bedrijfsvoering het meeste aandacht moeten krijgen om aan de doelvoorschriften te voldoen. In termen van dierenwelzijn wordt op basis van de 5 vrijheden aangegeven welk resultaat er gehaald moet worden.

Essentie filmpje

Het Dierenwelzijnsweb heeft namens Hogeschool Van Hall Larenstein meegewerkt aan het ontwerp en de totstandkoming van een educatief filmpje over het nieuwe keurmerk. In het filmpje wordt het keurmerk toegelicht en de betekenis van de vijf vrijheden - aan de hand van voeding, gezondheid, comfort, regelmaat en gedrag - in de context van de dierenopvang duidelijk gemaakt.

Het filmpje gaat vooral om het creëren van bewustwording dat opvang van dieren een vak is en veel deskundigheid vraagt. Een goed niveau van dierenwelzijn in de opvang is geen vanzelfsprekendheid. Dierenopvang is een bijzonder en moeilijk huisvestingssysteem dat bijna per definitie stress voor dieren met zich meebrengt: andere eigenaar, andere geuren, etc. In het filmpje staan de dieren en diersignalen centraal en niet de processen. Zo wordt er aandacht gegeven aan ‘Houdbaarheid’:
hoe houd je de dieren optimaal. Er wordt bijvoorbeeld aangemoedigd om te wandelen met honden. Er worden aandachtspunten belicht zoals signalen van stress en aandacht voor risicomomenten. Ook is er aandacht voor ‘Verkoopbaarheid’: het optimaal ‘presenteren’ van dieren zodat ze snel een nieuw baasje vinden.

(Bron foto: still uit filmpje Keurmerk Opvang)