Menu
Nieuws

KIGO project voeding dierentuindieren succesvol afgesloten

Met de goedkeuring van de eindrapportage is het KIGO-project ‘Voeding dierentuindieren’ afgesloten. Gedurende de looptijd van het project is veel educatief materiaal ten behoeve van scholing ontwikkeld. Dit materiaal is voor een groot deel vrij beschikbaar.