Nieuws

Klaar voor de wolf met wolvendraaiboek

Nederland is met een wolvendraaiboek klaar voor de komst van de wolf. De ervaringen met de komst van een jonge wolf in maart 2015 zijn in dit draaiboek verwerkt. Er zijn afspraken gemaakt voor tegemoetkoming in de schade.

Dat de wolf in Nederland komt, staat wel vast. Al een paar jaar wordt rekening gehouden met de komst van de wolf. In 2012 stelde Alterra een onderzoekrapport over de komst van de wolf op. En in 2013 werd een voorstel voor een wolvenplan gemaakt. Nadat in maart 2015 plotseling een jonge wolf opdook in Noord-Nederland, was het duidelijk: de wolf komt. Nu is er een 'Operationeel Draaiboek Wolf'.

Uitbreiding

Het gaat in Europa goed met de wolf. De wolven nemen toe in aantallen en keren terug naar gebieden waar ze lang afwezig zijn geweest. In Duitsland heeft de wolf zich rond 2000 gevestigd in Sachsen. De soort breidt zich uit naar het westen. De wolf die in 2015 Nederland bezocht, was afkomstig van een roedel in Münsterland, in Niedersachsen. En ook in het zuiden komt de wolf dichterbij. Zo is in 2011 voor het eerst een wolf in de Ardennen waargenomen.

Bescherming

Als de wolf er is, mag die in Nederland niet bejaagd of gevangen worden. Het is een beschermde diersoort: doden, verwonden, vangen of opzettelijk verontrusten van in het wild levende wolven is verboden. Maar hoe gaan we daar mee om? Wat doe je als een wolf schade veroorzaakt? Het staat beschreven in het wolvendraaiboek, dat geen dichtgetimmerd plan is, maar wel richtlijnen bevat voor de omgang met rondzwervende wolven.

Schadetegemoetkoming

Er zijn afspraken gemaakt over tegemoetkoming in de schade. Zo wordt getaxeerde schade veroorzaakt door een wolf wordt volledig vergoed, waaronder ook schade bij hobbymatig gehouden schapen en geiten, of dierenartskosten van een gewond prooidier.

(Bron foto: Jan Nijman)