Nieuws

Knelpunten bestrijding besmettelijke dierziekten

Er zijn drie grote knelpunten tijdens een uitbraak van mond-en-klauwzeer(MKZ) of klassieke varkenspest (KVP). Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR.

Deze knelpunten zijn tijdens een workshop met deskundigen in kaart gebracht, geprioriteerd en bediscussieerd. Vervolgens zijn de oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. De inventarisatie leverde een lijst op met 28 potentiële knelpunten. Op grond van deze lijst zijn de volgende knelpunten geprioriteerd en geselecteerd voor verdere uitwerking:

Tijdelijke extra ophokcapaciteit

Bij uitbraak van dierziekte is de afspraak dat varkensbedrijven alle biggen zes weken op het eigen bedrijf moeten huisvesten. Relatief veel gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven voldoen hier niet aan. Tijdelijke extra ophokcapaciteit op het bedrijf is een snelle en effectieve oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden om de capaciteit te vergroten. Deze opties zijn nader uitgewerkt in de publicatie ‘Praktische tips noodhuisvesting varkenshouderij’. Het voorstel is dat ondernemers samen met hun dierenarts een noodplan voor opvang maken.

Hygiënische voorwaarden aan het transport

In het rapport worden oplossingen aangegeven die het probleem van een biggenoverschot voor zowel individuele bedrijven als voor een regio gedurende de uitbraak beheersbaar kunnen houden. Voor de meest perspectiefrijke oplossingen is het wel noodzakelijk dat vervoer tussen vleesvarkensbedrijf en slachterij en vervoer tussen varkensbedrijven binnen een gebied mogelijk en toegestaan is. Dit vereist strikte hygiënische voorwaarden aan het transport om epidemiologische risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn het verhogen van de bezettingsgraad op bedrijven en het sneller afleveren van vleesvarkens kansrijke opties.

Rol en impact van social media

Met betrekking tot communicatie tijdens een uitbraak moet meer rekening worden gehouden met de rol en impact van social media aangezien informatie zich veel sneller verspreidt. Een in ‘vredestijd’ opgesteld communicatieplan voor consument, producent en samenleving is hierbij noodzakelijk. Informatievoorziening aan de sector ’in vredestijd’ moet zich meer richten op de bewustwording van de risico's.


(Bron foto: Wageningen UR)

Links