Nieuws

Knippen hoektanden bij varkens verboden

In de Nota dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 28286, nr. 76) is aangekondigd dat het knippen van hoektanden bij varkens per 2009 verboden zal worden.

Om beschadiging aan de uier en tepels van zeugen te voorkomen, worden nog regelmatig de hoektanden van biggen geknipt of gevijld. Het knippen van hoektanden geeft echter vaak verwondingen, is pijnlijk en kan leiden tot splinteren. Vijlen zorgt voor minder verwondingen dan knippen. Daarnaast is het vijlen van de hoektanden, mits goed uitgevoerd, pijnloos voor de dieren.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan bovengenoemde toezegging uit de Nota dierenwelzijn. Het besluit regelt hiertoe dat het knippen van hoektanden bij varkens als toegestane ingreep uit  het Ingrepenbesluit vervalt. Het vijlen van hoektanden blijft wel toegestaan. Het verbod tot het knippen van hoektanden zal op 1 januari 2009 in werking treden.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)