Nieuws

KNMVD bepleit afschot grote grazers in het najaar

Volgens de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) is actief getalsmatig beheer noodzakelijk om onaanvaardbare welzijnsproblemen bij grote grazers in de Oostvaardersplassen te voorkomen.

Afschot

Dit houdt volgens de KNMVD in dat in plaats van in het voorjaar al in het najaar proactief afschot zou moeten plaatsvinden van het teveel aan dieren. Op deze manier worden voedseltekorten, onnodig lijden en  hoge sterfte voorkomen.

Zorgplicht

De KNMVD vindt ook dat er voor grote grazers in de Oostvaardersplassen een zorgplicht geldt. Omdat de dieren bij voedselschaarste niet kunnen migreren naar andere gebieden is er moreel gezien sprake van gehouden dieren. Dit betekent volgens de organisatie dat individuele dieren een intrinsieke waarde hebben. De visie van de KNMVD is voorgelegd aan de individuele leden waarbij een ruime meerderheid van de dierenartsen deze visie bleek te ondersteunen.

Reactie Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zal het advies van de KNMVD serieus bestuderen. Daarnaast wachten zij het advies van een internationale commissie van deskundigen onder leiding van oud-staatssecretaris Gabor af . Deze in juli 2010 ingestelde commissie zal begin november rapporteren over de situatie in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer is van mening dat er in de Oostvaardersplassen sprake is van wilde dieren waarvoor geen zorgplicht geldt. De dieren worden door de boswachters in het gebied dagelijks in de gaten gehouden. Wanneer blijkt dat ze het niet gaan redden worden de dieren afgeschoten aldus Staatsbosbeheer. Voor dit beleid geldt een strikt protocol, opgesteld in 2006 door een commissie, eveneens onder leiding van Gabor.

Prikpil voor grote grazers?

Op 25 oktober dit jaar promoveerde Hendrik Jan Bertschinger op onderzoek naar de mogelijkheid om populaties te beheersen met behulp van een ‘prikpil’. Deze kan op afstand worden ingebracht met pijltjes afgeschoten door een geweer. Door vrouwelijke dieren op deze manier onvruchtbaar te maken zou een populatie binnen de perken kunnen worden gehouden.


(Bron foto: Wikimedia)