Nieuws

Koeien willen smakelijk water

Bij uiergezondheid wordt drinkwater vaak over het hoofd gezien, terwijl in het drinkwater veel zieketekiemen voor kunnen komen die een negatief effect kunnen hebben. Smakelijk water is van levensbelang voor koeien. Koeien drinken wel 60 tot 200 liter water per dag.

Koeien drinken veel water. Jaarlijks kan een koe wel 40 000 liter water drinken. Een droogstaande koe drinkt rond de 60 liter water per dag, terwijl een hoogproductieve koe op hete dagen wel 200 liter water kan drinken. Voor een gemiddeld melkveebedrijf van 80 koeien betekent dit dat op jaarbasis door de hele veestapel zo'n 3 miljoen liter water wordt gedronken. Omdat koeien kieskeurig zijn, ze ruiken beter dan een mens, moet dit water smakelijk zijn, schrijft vakblad Veeteelt in het artikel 'Uiergezondheid vraagt om smakelijk water'.

Kwaliteitsaspecten

Beschikbaarheid van voldoende en smakelijk water is belangrijk benadrukt dierenarts Sanne Carp-van Dijken: 'Water is een basisvoorwaarde voor de opname van droge stof aan voer en daarmee heeft de wateropname een directe relatie met de melkproductie.' In het artikel komen verschillende kwaliteitsaspecten van goed drinkwater aan bod. Zo is er een tabel opgenomen met drinkwaternormen voor volwassen runderen en kalveren. Je leest daarin wat wat goede niveaus zijn voor verschillende gehalten aan mineralen, zuurgraad of aanwezigheid van bacteriën en schimmels. 

Biofilm

Die bacteriën en schimmels kunnen een groot risico voor de gezondheid van koeien vormen. Je vindt ze vooral in biofilms, een hardnekkige laag van micro-organismen die omgeven is door slijm. Zo'n biofilm kan waterleidingen doen verstoppen. Bovendien kan de de smakelijkheid van het water door een biofilm negatief beïnvloed worden.

Bron

Veel melkveehouders, naar schatting de helft, heeft een eigen bron om in hun waterbehoefte te kunnen voorzien. Maar niet al het water is geschikt. Soms is het ijzergehalte te hoog. In de kustgebieden, waar het grondwater op geringe diepte zout is, loont het niet om een bron te slaan. Wil je zeker weten dat het water van goede kwaliteit is, dan zou je eens per jaar een onderzoek kunnen laten doen naar de kwaliteit van het water.

(Bron foto: Shutterstock)