Nieuws

Komt er ook een chipplicht voor de kat?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Gezelschapsdieren, Katten, Chipplicht
  • Interessant voor
    Dierverzorger
Bekijk de bronnen
Voor katten geldt nog geen chipplicht. Verschillende organisaties pleiten er echter voor om het chippen èn registreren van katten wel verplicht te stellen. Hierdoor kunnen vermiste en gevonden katten eerder met de eigenaar worden verenigd, wat met name belangrijk is bij zieke en gewonde katten die door een snelle hereniging goede diergeneeskundige zorg krijgen.

Petitie

Alleen al bij dierenasielen van de Dierenbescherming komen jaarlijk 10.000 zoekgeraakte katten terecht, waarbij vastgesteld wordt dat 83% geen chip heeft of dat de chip niet goed geregistreerd is. Deze katten kunnen dus niet naar hun eigenaar worden teruggebracht en hebben in bijna alle gevallen medische zorg nodig. De Dierenbescherming is daarom een petitie gestart om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen en daarmee de politiek te overtuigen een wettelijke chipplicht voor katten in te voeren. Andere NGO's, maar ook de RDA (Raad van Dierenaangelegenheden) en de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) vinden een wettelijke chipplicht een goed idee.

Belang van chippen

In de Wet dieren is een chipplicht voor honden opgenomen. Sinds 1 april 2013 moeten alle pups binnen 7 weken na de geboorte verplicht gechipt en geregistreerd worden. Door de ingevoerde chipplicht bij honden kan de Dierenbescherming 93% van de zoekgeraakte honden direct met hun baasje herenigen. Bij katten is dit slechts 17%, waardoor zo’n 8.500 katten lang in een dierenasiel terechtkomen. Zoekgeraakte katten zijn vaak huiskatten waardoor ze lang niet in alle gevallen kunnen overleven. Dat betekent dat ze meer kans lopen op uitputting, ondervoeding en vatbaar zijn voor besmettelijke ziekten zoals kattenaids en longworm. Ook voor mensen kan dit risico’s met zich meebrengen, denk aan toxoplasmose of spoelworm. De kosten, die jaarlijks in de miljoenen lopen, komen voor de eerste 14 dagen in de opvang voor rekening van de gemeenten.

Daarnaast leven er naar schatting (extrapolatie uit de literatuur) een miljoen verwilderde katten in Nederland, waarvan gezegd wordt dat ze voor veel overlast zorgen. Verplicht chippen zou ook dit probleem kunnen verkleinen, omdat het minder makkelijk wordt om een kat zomaar ergens te dumpen.

Overheid en gemeenten

In de Tweede Kamer is er steeds meer draagvlak voor een (gemeentelijke) chipplicht voor katten. Een wettelijke plicht zou in een keer alle 355 gemeenten in de chipplicht faciliteren, net zoals dat voor de honden geldt. In 2017 hebben 35 gemeenten de Tweede Kamer al verzocht het chippen verplicht te stellen. Minister Schouten heeft in 2019 toegezegd een tweejarige proef te starten met een aantal gemeenten die zich daarvoor vrijwillig aanmelden, om te verkennen of met het chippen de problemen die door gemeenten worden ervaren, zoals overlast en zwerfkatten, worden opgelost. Ook laat ze onderzoeken of een landelijk Identificatie en Registratie-systeem voor katten een mogelijke oplossing kan zijn voor de bestaande kattenproblemen (mogelijke verspreiden zoönoses, lokale overlast en aantasting van de flora- en fauna).

In Vlaanderen geldt al een chip- en castratieplicht voor katten. De eerste resultaten een jaar na invoering laten zien dat deze maatregelen tot 30% minder asielkatten heeft geleid. Ook Spanje en Portugal krijgen (vanaf 2021) een chipplicht voor katten.

(Bron foto: Kat buiten_Marko Ruis)

Publicaties

(6)

Bronnen

(5)
Petitie voor een landelijke chip- en registratieplicht voor katten, Dierenbescherming Chipnummer.nl, Waar is mijn huisdier geregistreerd? Dierenbescherming pleit voor landelijke chipplicht katten, nieuwsbericht Dierenbescherming, mei 2020 Recordaantal dierenartsen wil katten gratis van een chip voorzien in de maand november, bericht AD, oktober 2019 Als de kat van huis is, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, mei 2015