Menu
Nieuws

Kringlooplandbouw centraal in landbouwbegroting

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Kringlooplandbouw
  • Interessant voor
    Veehouder, Akkerbouwer
Bekijk de bronnen
In de begroting van het ministerie van LNV voor 2020 - ruim € 1,4 miljard - staat de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij centraal. Ook voor het GroenPact, waarvoor € 4,5 miljoen is begroot, zijn de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven leidend.

false

Publicaties

(7)