Nieuws

Kweekvis voor iedereen

We zouden wel honderd keer zoveel vis kunnen kweken als wat we op kunnen, blijkt uit onderzoek. Gekweekte vis kan de groeiende wereldbevolking makkelijk voorzien in voldoende dierlijk eiwit. Visteelt kan veel efficiënter. Maar voor het zover is, is er nog wel aanvullend onderzoek nodig.

De hoeveelheid vis die nu wereldwijd gevangen wordt, zou je op 0,015% van de oceaanoppervlakte kunnen kweken. Dat is een oppervlakte die ongeveer 1,5 keer zo groot is als Nederland. Dat blijkt uit een artikel in het tijdschrift Nature Ecology & Evolution van een internationaal onderzoeksteam dat onlangs verscheen. De onderzoekers brachten in kaart welke kustgebieden geschikt zouden zijn voor vis- en schelpenteelt en kwamen tot een oppervlak van 11 miljoen km² geschikt kustgebied. Zou je al deze gebieden gebruiken voor visteelt, dan zou je ruim honderd keer zoveel vis kunnen kweken dan wat nu jaarlijks geconsumeerd wordt.

Meer onderzoek

Nederlandse media besteedden aandacht aan dit onderzoek zoals de Volkskrant:  Kweekvis op zee kán alle visvangst wereldwijd vervangen - al zijn er nog wel wat hobbels, schreef die krant op 14 augustus. En ook NOS besteedde er op 15 augustus aandacht aan. Beide media vroegen Wagenings Universitair hoofddocent Marc Verdegem om toelichting. Verdegem zegt desgevraagd dat er nog wel meer onderzoek nodig is, voordat je zoveel vis kunt kweken. Zo is er onderzoek nodig naar het meest geschikte voedsel. En wil je succesvol vissen kweken dan is ook kennis nodig en een goede infrastructuur.

Fokprogramma's

Dat visteelt efficiënter kan, is ook de overtuiging van Universitair Hoofddocent prof. Hans Komen van de afdeling Dierwetenschappen in Wageningen. Tijdens zijn inaugurele rede op 1 juni maakte hij duidelijk dat je visteelt efficiënter en duurzamer kunt maken met behulp van gerichte fokprogramma's. In het artikel 'Fokprogramma's voor duurzamere visteelt' in Wagenings Universiteitsblad Resource legt hij uit dat je door selectie op gezondheid, weerbaarheid en efficiënte voeromzetting vissen kunt selecteren die weerbaarder zijn tegen ziekten en voer efficiënter omzetten. Hij denkt dat je zo een verbeterde groei van ruim tien procent per generatie kunt genereren. Hij wil de visteelt inpassen in een circulaire economie en rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering voor de visteelt. Ook wil hij vissen selecteren die alternatieve diëten, gebaseerd op algen en insecten, beter kunnen verteren. Hiervoor zijn slimme fokprogramma’s nodig.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)