Nieuws

Landen met laks anti-stroperijbeleid in beeld gebracht

Het stropen van dieren kan niet alleen het voortbestaan van diersoorten in gevaar brengen maar is ook vaak een bedreiging voor het dierenwelzijn. Het WNF heeft een overzicht gemaakt van landen met een laks anti-stroperijbeleid.

Wildlife Crime Scorecard

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft ter gelegenheid van de jaarlijkse CITES conferentie een overzicht gemaakt van landen waar stroperij een groot probleem is. Deze zogenaamde Wildlife Crime Scorecard geeft samen met een rapport inzicht in stroperij en anti-stroperijbeleid in 23 landen.

Stropen van neushoorns en olifanten

In het rapport wordt Vietnam genoemd als een van de landen die het uit oogpunt van anti-stroperijbeleid erg slecht doen. Het gaat daarbij niet zozeer om het stropen in Vietnam zelf maar om de rol die het land speelt bij de afname van producten van gestroopte dieren. Vietnam is een van de grootste afnemers van hoorn van neushoorns. Omdat het land weinig doet om deze handel te bestrijden wordt Vietnam mede verantwoordelijk gehouden voor het stropen van neushoorns in Afrika. China zit, net als Thailand, om vergelijkbare reden in het beklaagdenbankje. Deze landen zouden volgens het WNF-rapport te weinig doen om de handel in producten van ivoor tegen te gaan. Ook het Afrikaanse Mozambique behoort tot de landen waarop de meeste kritiek is vanuit het WNF. In Centraal Afrika (onder meer Tsjaad, Congo, Centraal Afrikaanse republiek, Burundi en Rwanda) wordt de olifantenpopulatie ernstig bedreigd en is de neushoorn uitgestorven verklaard. Dit alles wordt toegeschreven aan de stroperijpraktijken.

Lichtpuntjes stroperijbeleid

Het rapport van de WNF noemt Nepal en India als landen waar het stroperijbeleid wel op alle fronten verbeterd is. Ook de actie in Gabon waar de regering onlangs in beslag genomen ivoor vernietigde wordt als een positieve ontwikkeling gezien.


(Bron foto: David Sheldrick Wildlife Trust)

Links

(11)