Nieuws

Lectoraat ‘Welzijn van Dieren’ heet voortaan ‘Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn’

Het lectoraat ‘Welzijn van Dieren’ van hogeschool Van Hall Larenstein heet voortaan ‘Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn’. “Het gaat niet alleen om een naamswijziging, maar om een aanpassing en verduidelijking van de focus”, licht lector Hans Hopster toe.

“Het gedrag en de gezondheid van dieren vertelt ons immers hoe het met ze gaat. Die expertise moet meer aandacht krijgen.”

Diergedrag en diergezondheid centraal

Na de start in 2003 als lector Welzijn van Dieren heeft Hopster in 2016 de bakens verzet en het gedrag en de gezondheid van dieren expliciet gemaakt. “Dieren zijn onderdeel van ons bestaan en iedereen gunt dieren een goed leven. Maar over wat goed is, of goed genoeg, bestaan uiteenlopende ideeën,” legt Hopster uit. Morele uitgangspunten, overtuigingen en referentiekaders bepalen vaak de positie die mensen ten opzichte van dieren innemen. Deze worden beïnvloed door kennis maar geven tegelijkertijd kleuring aan de betekenis ervan. Hierdoor lopen dierenwelzijnskwesties onbedoeld het risico projecties van mensen te worden. “Dieren zijn geen mensen, maar zeker ook geen dingen. Bovendien zijn de verschillen in eigenschappen binnen het dierenrijk immens. Die nuances gaan al snel verloren. Het gedrag en de gezondheid van dieren vertelt ons hoe het met ze gaat.” Om die signalen beter te begrijpen is meer kennis van diergedrag essentieel. Zorgvuldige observaties zijn echter tijdrovend, zeker als het om veel dieren gaat die ook nog eens in de tijd moeten worden gevolgd.

Twee onderzoekslijnen

Als onderdeel van het domein ‘Animals and Business’, richt het lectoraat zich op alle dieropleidingen van Van Hall Larenstein. Voor externe partijen (overheden, bedrijfsleven, ander onderwijs en het maatschappelijk krachtenveld) vervult het lectoraat de rol van expertisecentrum. Het lectoraat richt zich in de eerste plaats op het meetbaar maken van diergedrag, bij voorkeur met inzet van informatietechnologie en sensoren. Als tweede wordt een onderzoekslijn ontwikkeld die gericht is op de strategische communicatie van gezondheids- en welzijnsrisico’s bij dieren met probleempreventie als doel. Beide onderzoekslijnen lopen door de diverse dieropleidingen heen. Daarnaast beschouwt het lectoraat kennisontsluiting via www.dierenwelzijnsweb.nl als kerntaak.

(Bron foto: Hans Hopster_VHL)