Nieuws

Leerlingen AOC Groningen zetten zich in voor paardenwelzijn

Leerlingen van AOC Terra in Groningen maakten in opdracht van een paardenbedrijf een ontwerp voor een buitenverblijf wat beter is aangepast op de behoeften van het paard. Hun ontwerp wordt op 22 maart op het bedrijf in het Groningse Oldekerk gepresenteerd.

Paddock Paradise

In opdracht van een paardenbedrijf in het Groningse Oldekerk ontwierpen leerlingen van AOC Terra in Groningen een paddock waarin paarden worden gestimuleerd natuurlijk gedrag te vertonen. Hun ontwerp is gebaseerd op de inzichten van de Amerikaanse hoefsmid Jaime Jackson. Zijn concept ‘Paddock Paradise’ gaat uit van een buitenomgeving voor paarden waarin de dieren gestimuleerd worden zoveel mogelijk te bewegen en ander voor paarden natuurlijk gedrag vertonen. Dit wordt bereikt door het aanleggen van verschillende voer en drinkplaatsen, plekken voor paarden om in het zand te rollen, hoogteverschillen en gevarieerde beplanting. Volgens Jackson draagt deze manier van ontwerpen bij aan het dierenwelzijn doordat de kans op het optreden van hoefproblemen en overgewicht afneemt wanneer de dieren in een dergelijk systeem verblijven. De leerlingen zullen 22 maart tijdens een demonstratiedag in een presentatie het systeem uitleggen voor een breed publiek.

Dierenwelzijn in het Mbo

In het programma van de verschillende dieropleidingen binnen het groene Mbo is aandacht voor dierenwelzijn. Het Dierenwelzijnsweb wil graag ook aandacht besteden aan projecten en activiteiten die op dit gebied plaatsvinden. Als je een proect of activiteit wilt delen, dan kan dat ook via onze Facebook pagina of door contact (info@dierenwelzijnsweb.nl) op te nemen met de redactie.


(Bron foto: Marko Ruis)