Nieuws

Les sportvisserij voor voortgezet onderwijs

Studenten van de mbo-opleiding Sportvisserij & Aquacultuur aan de Groene Welle voerden recent een opdracht uit waarbij zij zélf les moesten geven. Dit deden zij voor eerstejaars uit het vmbo en voor de camera.

De les, zo is te zien in het filmpje, begon met de voorbereiding en de ontvangst van de eerstejaars en eindigde met het in de praktijk brengen van de theorie. De theorie voor de vmbo-leerlingen bestond uit kennis over de leefomgeving van vissen, voer en materialen en het herkennen van vissoorten. Het filmpje laat niets zien over specifieke aandacht voor de omgang met vissen: dit is eerder benoemd als belangrijk aandachtspunt in de lessen, onder de noemer 'diervriendelijkheid' (zie verderop in dit bericht).

Praktijk

Voor het praktijkgedeelte vertrokken studenten en leerlingen naar een nabijgelegen water, alwaar het voer werd klaargemaakt en het vissen kon beginnen. Dit alles onder begeleiding van de studenten en nieuwsgierige blikken van voorbijgangers. De kenmerken van de gevangen vissen werden bestudeerd en de studenten op hun beurt werden ter plekke beoordeeld door docenten van hun agrarisch opleidings centrum (aoc) De Groene Welle.

Arbeidsmarkt

Voorafgaand aan dit filmpje, wordt een docent van de opleiding Sportvisserij & Aquacultuur geïnterviewd. Hij vertelt waar studenten van deze mbo-opleiding zoal terecht kunnen komen. De docent, Roelof Schut, noemt groenbedrijven, recreatieparken, hengelsportzaken en commerciële viswateren.

Om de kansen van leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten, wordt de opleiding, zo vertelt Schut gecombineerd met ‘een stukje groen’. Daarmee worden de studenten eveneens opgeleid voor een eventuele baan bij bijvoorbeeld een waterschap of gemeente.

Sportvisacademie

Meer informatie over de opleiding of sportvisserij is onder meer te vinden in ‘Opmars hengelsport in onderwijs’, een artikel in Visionair uit 2010. Daarin is te lezen dat aan het Clusius College te Alkmaar destijds het eerste schooljaar van de Sportvisacademie van start is gegaan. De Groene Welle in Zwolle volgde daarna. Vervolgens is ook het Wellant College in Gorinchem met deze opleiding begonnen. De bedoeling is, zo meldt de auteur, dat de opleidingen gaan samenwerken (hetgeen bevestigd wordt in een nieuwsbericht op de website van de Sportvisacademie).

Visionair beschrijft waar het idee van de Sportvisacademie is ontstaan. Genoemd wordt Piet Tromp, vestigingsdirecteur van het Clusius College die bovendien een gedreven vliegvisser is en geïnspireerd is door Zweden. Daar staat, meldt Visionair, sportvisserij op een professioneel niveau en bestaat reeds sinds 1997 een privéschool dat onderwijs biedt op vergelijkbaar Nederlands mbo-niveau.

Diervriendelijkheid

In een eerder artikel, in Vakblad Groen Onderwijs (VGO) uit 2009, is meer te lezen over de aftrap van de Sportvisacademie. Het vakblad brengt verslag uit van de openingsspeech en een discussie die die dag is gevoerd, zoals over diervriendelijkheid. Een van de sprekers meldde hierover: ‘We moeten goed met de vissen omgaan. Dat is ook in het belang van de sportvissers. We willen graag afspraken maken met de dierenbeschermers’.

VGO: ‘Er wordt gewerkt aan visvriendelijke haken en fijnmazige, knooploze netten. En het waterschap werkt aan vismigratievoorzieningen, visvriendelijke gemalen en de monitoring gebeurt door speciale visvriendelijke bureaus. Alle partijen zijn het erover eens dat die kennis ook binnen de opleiding aan bod moet komen’.


(Bron foto: Marko Ruis)