Nieuws

Licht stijgende lijn voor weidegang

Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is in 2016 net als vorig jaar licht toegenomen. De nieuwe cijfers zijn 14 december bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de partners van het Convenant Weidegang op Dairy Campus in Leeuwarden.

Nieuw weidegangpercentage

Op 18 juni 2012 is het Convenant Weidegang ondertekend. Middels het convenant trachten de ondertekenaars een nieuwe impuls te geven aan weidegang met als doel koeien zoveel als mogelijk weidegang te bieden en tenminste het niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden zoals dat in 2012 was, namelijk 81,2%. De convenantspartners hebben afgesproken om jaarlijks in het najaar bijeen te komen om de voortgang en concrete activiteiten te bespreken en hierover te rapporteren.

Tijdens de bijeenkomst van de convenantspartners in Leeuwarden is het nieuwe weidegangpercentage bekendgemaakt. 78,9 procent van de melkveebedrijven paste in 2016 een vorm van weidegang toe. Dat is 0,6 procent meer dan in het vorige weideseizoen. De toename is voor een belangrijk deel te danken aan het aantal melkveebedrijven dat voor het eerst is gaan weiden. Op meer dan 300 melkveebedrijven besloten veehouders de koeien weer buiten te laten lopen, terwijl zij eerder de koeien het hele jaar door op stal hielden. De toename van het aantal nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang in de melkveehouderij te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen en brengen zij meer producten van weidemelk op de markt.

Nieuwe convenantspartners

Tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden hebben 9 nieuwe partijen het Convenant Weidegang ondertekend: provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en Zeeland, Louis Bolk Instituut, Groenhorst MBO, Nordwin College en Terra MBO. Daarmee komt het aantal partijen dat op initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie de weidegang wil bevorderen op 73. Betrokken partijen zijn behalve melkveehouders en zuivelondernemingen onder anderen de overheid, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties.

(Bron foto: Duurzame Zuivelketen_Convenant Weidegang)