Nieuws

Liefde voor een dier kan dat dier ook hinderen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn
  • Interessant voor
    Mensen met (huis)dieren
Meer informatie
De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft zich gebogen over de vraag wanneer de liefde voor een dier zo doorslaat dat het welzijn van dat dier in het gedrang komt. Dit is verwoord in een essay welke bedoeld is het dialoog over dit onderwerp te starten.

In het RDA rapport ‘Staat van het Dier’ (2019) is uitvoerig ingegaan op de verschuivende relatie tussen mens en dier. In de hoofdstukken - pets, passie en professionaliteit- en - dieren het zijn net mensen- wordt ingegaan op bepaalde kwesties rondom doorslaande liefde waarbij het welzijn van dat dier in het gedrang komt. Op dit thema van blinde liefde is dieper ingegaan in het essay ‘liefde maakt blind’. Het essay is aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Natuurlijk gedrag niet afstraffen

“Straffen voor gedrag dat hoort bij een diersoort gaat te ver,” stelt RDA-forumlid Marjan Slob. “Neem nu het snuffelen aan elkaars intieme zones bij honden. Dat is normaal natuurlijk gedrag, maar door het te verbieden kan de hond erg gefrustreerd raken.” Huisdieren die gezellig mogen mee- ten van de taart als het feest is, is een ander voorbeeld van ontspoorde liefde. Als dat vaker gebeurt kan dat leiden tot vervetting en allerlei ziektes. Recente studies geven aan dat tussen de 40 en 60 procent van onze honden te dik is en 11 tot 27 procent van onze katten.

Fokbeleid

Ook het doorfokken op kenmerken die we als mens zo mooi vinden, korte snuitjes en grote ogen, is lastig. Dit doorfokken op voor het dier schadelijke uiterlijke kenmerken krijgt inmiddels aandacht; wetgeving begint paal en perk te stellen aan de grootste uitwassen. Een minder belicht verschijnsel is het fokken op karaktereigenschappen. De Amerikaanse hondenonderzoeker Gregory Berns maakt zich zorgen over het wegfokken van agressie in dieren. Het wegfokken van agressie kan in het voordeel van dieren werken; zo hoeven minder agressieve dieren ook minder kort gehouden te worden, wat hun leven vermoedelijk veraangenaamt. Maar te weinig agressie is ook niet goed, want agressie heeft gewoonlijk een functie. “Agressie kan passend zijn in een situatie waarin het dier zich moet verdedigen”, zegt Berns.

In 2018 zag een ‘deskundigenverklaring’ rond de fok van ‘designerkatten’ zoals de (vaak haarloze) Bambino Sphynx het licht. Op grond van deze verklaring kan de NVWA beter controleren op de fok van dergelijke katten. En in 2019 zijn criteria opgesteld bij artikel 3.4 die de minimale neuslengte bepalen van honden die mogen worden ingezet voor de fokkerij.

Aanbevelingen

De RDA zou graag zien dat er nog meer werd gesproken en nagedacht over wat ‘gepast’ antropomorfisme ('vermenselijking') in de praktijk zou kunnen inhouden. Wat is de juiste band tussen mens en dier? Welke ruimte is er om te erkennen dat dieren ook anders zijn dan mensen, en hoe zou het dier daar in de praktijk bij kunnen gedijen? De RDA zal blijven reflecteren op deze en soortgelijke vragen en roept op tot een maatschappelijk gesprek hieromtrent.

Meer informatie

(8)
Nieuwe criteria voor handhaving regels voor hondenfokkerij, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, maart 2019 Naar een nieuw partnerschap tussen mensen en dieren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2019 Welzijnsrisico's door extreem uiterlijk designerkat Bambino Sphynx, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, april 2019 Ook liefde voor dieren maakt blind, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, oktober 2013