Nieuws

LNV moedigt toepassing Welfare Quality® meetlatten aan

Sinds kort bestaan internationale meetlatten om het welzijnsniveau van runderen, varkens en pluimvee objectief te meten. Ze zijn ontwikkeld binnen het vorig jaar afgeronde Europese onderzoeksproject Welfare Quality®.

Vier doelen

  Het Welfare Quality® project had de volgende doelstellingen:

  • Een gestandaardiseerde methode ontwikkelen waarmee het dierenwelzijn op bedrijven in Europa objectief is vast te stellen.
  • Het niveau van dierenwelzijn moet voor de consument zichtbaar en begrijpelijk zijn bij de aankoop van producten.
  • Praktische strategieën (handboeken) opstellen waarmee veehouders en hun adviseurs een aantal bestaande welzijnsproblemen kunnen oplossen.
  • Een effectieve samenwerking opzetten tussen alle partners in de EU op het gebied van dierenwelzijn.

Bijeenkomst

Eind mei vond in Utrecht een bijeenkomst plaats voor vertegenwoordigers van wetenschap, de verwerkende industrie, standsorganisaties, onderwijs en dierenbeschermingsorganisaties. Ook vertegenwoordigers van de retailsector waren uitgenodigd maar niet vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was de aanwezigen te informeren over de resultaten van het Welfare Quality® project en te discussieren over toepassing en inpassing van de meetlatten in de voedingsmiddelenketen.De belangrijkste conclusies:

 • Het ministerie van LNV ziet graag dat partijen in de voedingsmiddelenketen gebruik gaan maken van de Welfare Quality meetlatten. LNV ziet de meetlatten als belangrijke instrumenten voor monitoring en verantwoording van dierenwelzijn en verificatie van welzijnsclaims.
 • LNV kan het gebruik van de meetlatten stimuleren door deze in te zetten bij het verlenen van ‘GLB-artikel 68’inkomenssteun voor veehouders als beloning voor goede initiatieven op het gebied van dierenwelzijn.
 • De meetlatten of onderdelen daarvan (indicatoren) kunnen gebruikt worden in EU wetgeving.
 • De ontwikkelde meetlatten zijn niet star en kunnen in principe nog wat aangepast worden op grond van nieuwere wetenschappelijke inzichten.
 • Een Europees Welfare Quality® Netwerk waarin ideeën worden uitgewisseld en wat als vraagbaak dient kan een belangrijke bijdrage leveren aan uniforme toepassing van de meetlatten binnen (en buiten) Europa.
 • Een vroegtijdige samenwerking met betrokkenen in de sector is van belang voor de ontwikkeling van geaccepteerde protocollen. Start voorzichtig met de implementatie van de protocollen bij voorlopers en veehouders die toch al gewend zijn met standaarden te werken.
 • Het is belangrijk om ook protocollen of meetlatten te ontwikkelen voor andere fasen in het productieproces, zoals het slachten.
 • Voor de schapenhouderij, konijnenhouderij en vergelijkbare kleinere sectoren zijn nog geen protocollen beschikbaar en dienen ze ook ontwikkeld te worden.
 • De ideeën van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over het houden van dieren dienen meegenomen te worden in de verdere ontwikkeling van uit Welfare Quality® voortkomende projecten.


(Bron foto: Cover van 'Welfare Quality Assessment Protocol for Cattle')