Nieuws

Maatregelen rond antibioticatoediening aangescherpt

Vanaf 1 maart 2014 gelden nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Uitgangspunt is dat alleen de dierenarts antibiotica mag toedienen.

UDD: Uitsluitend Door Dierenarts

Vanaf 1 maart 2014 mag de dierenarts alleen antibiotica voorschrijven als hij op het bedrijf een klinische inspectie heeft gedaan en daarbij een diagnose heeft gesteld. Hij moet vervolgens ook zelf de hele kuur toedienen. Er mogen dus ook geen antibiotica op het bedrijf aanwezig zijn. Op dit zogenoemde ‘strenge regime’ kan een uitzondering worden gemaakt. Onder strenge voorwaarden mag de veehouder zelf antibiotica toedienen. In sommigen gevallen mogen ook antibiotica op het bedrijf aanwezig zijn om zelf een kuur te starten voor individuele dieren. In de UDD-regeling, die onderdeel is van de bestaande diergeneesmiddelenregelgeving, staat precies welke voorwaarden er gelden.

Brochure UDD-regeling

In de brochure 'Gevolgen UDD-regeling voor veehouder en dierenarts' geeft het ministerie van Economische zaken informatie over de nieuwe voorwaarden voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De nieuwe voorwaarden gelden voor veehouders met meer dan 5 vleesvarkens, 5 melkkoeien, 5 vleeskalveren of meer dan 250 vleeskuikens. Houders met minder dan deze aantallen dieren, of met andere diersoorten zoals vleesvee, legkippen of schapen, mogen antibiotica die door de dierenarts is voorgeschreven op het bedrijf aanwezig hebben en toedienen op basis van het behandeladvies van de dierenarts, zonder verdere aanvullende voorwaarden.

Ook onder de UDD-maatregel is het voor de veehouder mogelijk om zelf antibiotica toe te dienen en daarvoor een beperkte hoeveelheid antibiotica op het bedrijf te hebben, maar dan moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

  • Er is een schriftelijke overeenkomst per diersoort en een bedrijfsdossier. In de schriftelijke overeenkomst staan afspraken over de zorg die de dierenarts verleent, het opstellen van het bedrijfsdossier (o.a. analyse bedrijfsgezondheid, bedrijfsspecifiek overzicht aandoeningen en ziekten, medicijngebruik), en hoe vaak de dierenarts het bedrijf bezoekt. De dierenarts is verplicht de overeenkomst bij de NVWA aan te melden.
  • De dierenarts bezoekt het bedrijf regelmatig. In de overeenkomst is een periodiek bedrijfsbezoek vastgelegd (met een minimale frequentie per sector). Daarbij beoordeelt de dierenarts de gezondheid van de dieren en het gebruik van antibiotica sinds het laatste periodieke bedrijfsbezoek en maakt daarvan een verslag. Dit verslag is onderdeel van het bedrijfsdossier.
  • De veehouder en dierenarts evalueren jaarlijks de gezondheidssituatie op het bedrijf, inclusief de reductiedoelstelling en stellen het bij. Het evaluatieverslag wordt door beiden ondertekend.


(Bron foto: Ministerie van Economische Zaken)