Nieuws

Meedenken in een integraal duurzaam houderijsysteem voor legkippen

Een integraal duurzaam houderijsysteem voor legkippen. Met een hoge standaard voor dierenwelzijn en gezondheid, een kleiner milieubeslag en een gezond economisch fundament. Een soort Houden van Hennen, maar dan voor de eieren die als verwerkte producten in de schappen van de supermarkt terecht komen. Is dat mogelijk? Het project Well-fair Eggs denkt van wel. Denk en ontwerp mee!

Well-fair Eggs

Het project Well-fair Eggs van Wageningen UR Livestock Research onderzoekt of een houderijsysteem én verwerkende keten voor eieren mogelijk is. Hierin staat het dierenwelzijn buiten kijf, is het milieubeslag nog minder dan nu, én wordt een duurzaam rendement gehaald zonder de eieren als A-merk in de schappen te hoeven leggen (zoals bij tafeleieren).

Het onderzoek gebeurt niet alleen vanachter het bureau, maar samen met betrokkenen in de sector. En op een ontwerpende manier. Voor het ontwerpen worden in juni, september en november 2010 ontwerpateliers georganiseerd, zoveel als mogelijk samen met vindingrijke voorlopers van binnen en buiten de sector. De ontwerpateliers beslaan steeds twee of drie volle dagen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)