Menu
Nieuws

Meer aandacht voor antibioticagebruik kleine veehouderijsectoren

Hoewel het gebruik van antibiotica bij vier grote veehouderijsectoren verder gedaald is in 2013, blijkt dat het gebruik in de vleeskonijnensector nog wel de nodige aandacht vraagt. Antibioticagebruik in deze sector is nog zeer hoog en er is nog een forse reductie nodig.

false

false

false

false

Publicaties

(5)