Nieuws

Meer bedrijven met koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat koeien weidt, is het afgelopen jaar met een half procent gestegen. Maar dat is nog niet genoeg. Er zijn komend jaar zo'n 500 nieuwe melkveehouders nodig die hun koeien laten weiden.

Een koe hoort in de wei, vinden veel mensen. Ook in de politiek wordt er regelmatig over gesproken. In het Convenant weidegang, dat in 2012 door 66 partners uit de melkveehouderij en voedselketen is ondertekend, is afgesproken dat 81,2 % van de melkveebedrijven de koeien in de wei heeft. Maar sinds 2012 daalde het percentage bedrijven dat koeien weidt langzaam. Vakblad Veeteelt meldt in het artikel 'Druk op opstallers neemt toe' dat die dalende lijn nu is omgebogen naar een licht stijgende lijn: 78,3% van de melkveebedrijven weidt nu. 'De sector heeft een grote prestatie geleverd,' zegt Kees Jaap Hin van de Stichting Weidegang.

Premie

Wat helpt is dat melkveebedrijven die hun koeien voor de eerste snede, rond 15 april, de wei insturen een premie krijgen. Met de huidige lage melkprijs van 30 cent per kilo maakt zo'n premie al gauw verschil. Maar er zijn meer redenen waarom melkveehouders moeten weiden, want er zitten economische voordelen aan betoogt Agnes van den Pol, lector weidegang bij CAH Vilentum.

Wil de sector het streefpercentage halen, dan zouden komend jaar zo'n 500 bedrijven nodig zijn die omschakelen van opstallen naar weiden. Van den Pol erkent dat het een grote stap is. Melkveehouders moeten vooral kennis opbouwen, plannen maken voor een beweidingssysteem. Melkveehouders die willen overstappen kunnen een beroep doen op een weidecoach die hen begeleidt in het veranderingsproces. De Stichting Weidegang biedt voor belangstellenden een ‘Nieuwe Weiders-pakket’ aan. Melkveehouders die zich willen oriënteren, kunnen een vrijblijvend gesprek aanvragen.

Kennis

Wil je een optimale productie van het grasland halen, dan is kennis essentieel vindt de Weideman. Op 14 maart 2013 presenteerde hij zich voor het eerst tijdens de Vakweiden Innovatiedagen. Vakblad Veeteelt interviewt hem drie jaar later in het artikel 'Hallo, ik ben De Weideman'. Hij hamert op meer kennis over grasland: 'De afgelopen jaren draaide het in de bedrijfsontwikkeling steeds meer om ondernemerschap. Het vakmanschap verdween naar de achtergrond, graskennis is hierbij als eerste gesneuveld.'

Ook Van den Pol hamert op kennis en het belang van onderwijs. Ze wil dat we studenten mee de wei in nemen. 'Net als in het onderzoek is het ook in het onderwijs te lang stil geweest rondom weidegang'. Ze merkt dat er veel belangstelling is bij studenten.

(Bron foto: Thinkstock)