Nieuws

Meer ruimte voor volwassen runderen tijdens transport

Volwassen slachtrunderen krijgen meer ruimte in de veewagen. De dieren krijgen 25 centimeter ruimte boven schofthoogte. Dat was 10 centimeter.

Huidige situatie en regelgeving

In de praktijk blijkt dat bij dubbeldeks vervoer van met name volwassen runderen ernstige welzijnsproblemen kunnen voorkomen (open ruggen, uitgebreide onderhuidse bloedingen). Hoogte is belangrijk bij veewagens met meerdere dekken, omdat deze veewagens gehouden zijn aan maximale hoogten om onder bruggen en viaducten te kunnen gaan. De maximale hoogte is in Nederland 4 m. Om deze en financiële redenen worden de hoogten van de compartimenten zo veel mogelijk beperkt, waardoor het risico op welzijnsproblemen toeneemt. De bestaande Europese  transportverordening 1/2005 schrijft wel voor dat dieren niet mogen worden gehinderd in hun natuurlijke bewegingen. Maar de bestaande norm van 10 centimeter ruimte is niet gebaseerd op een degelijke wetenschappelijke onderbouwing.

Onderzoek naar stahoogte

Vanwege kritiek op de wetenschappelijke onderbouwing van de stahoogte heeft het vorige kabinet aan Wageningen UR Livestock Research gevraagd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de minimaal benodigde vrije ruimte boven de schoft. Het onderzoek toont aan dat de dieren tussen de 20 en 40 cm ruimte moeten hebben om niet gehinderd te worden in hun natuurlijke bewegingen. Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat op 1 mei voor vervoer van volwassen slachtrunderen nieuwe regels ingaan. De regels voor volwassen slachtrunderen gaan al snel in omdat daar de meeste welzijnsproblemen voorkomen. De ruimte boven schofthoogte wordt opgetrokken van 10 naar 25 cm. Voor vervoer van kleinere diersoorten, zoals kalveren en fokvaarzen, komen na de zomer strengere regels.

Buitenland

De vervoerscondities van volwassen runderen in Nederlandse wagens die in het buitenland rijden, zijn gewaarborgd door buitenlandse wetgeving: zo mag in Oostenrijk, Duitsland, België en Denemarken een wagen ook niet hoger zijn dan 4 meter en geldt er een (advies)norm van 20 cm. Op grond daarvan is dubbeldeks vervoer van slachtrunderen niet mogelijk. In Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië mogen de wagens tussen de 4,40 en 5 meter hoog zijn, daar kan dus dubbeldeks worden gereden met voldoende stahoogte voor de dieren.(Bron foto: WUR)