Nieuws

Meer welzijn zonder pijn

Pijnbestrijding bij dieren krijgt steeds meer aandacht. Niet alleen vanwege financieel voordeel, maar ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Eind april organiseerden Wageningen UR Livestock Research en Boehringer Ingelheim een symposium over dit onderwerp.

De belangrijkste conclusies van de dag

  • Consumenten moeten zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor het welzijn van landbouwhuisdieren en daarvoor ook willen betalen. Veehouders kunnen hier een belangrijke rol in spelen door consumenten op hun bedrijven uit te nodigen.
  • Pijnbestrijding is steeds meer een ethische en welzijnskwestie, en kan niet alleen in een economische context geplaatst worden.
  • De verwachting is dat ons denken over dieren en onze relatie met dieren in de toekomst nog verder zullen veranderen. Daarom is het belangrijk voor de overheid om de maatschappelijke opvattingen over dierenwelzijn te blijven volgen en het beleid daar op aan te passen.
  • Het aantal keizersnedes bij Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw vee kan drastisch verminderd worden als er bewuster wordt gekeken naar de noodzaak ervan. Met gerichte fokprogramma's - gericht op ruimere binnenmaten van het bekken - kunnen natuurlijke geboortes worden vergemakkelijkt.
  • Pijn heeft een negatief effect op het immuunsysteem en de productie van melk en vlees
  • De rundveehouderij heeft een protocol nodig om problemen met en pijn tijdens moeilijke geboortes te beperken. Een protocol voorkomt dat werknemers verkeerde inschattingen maken.
  • De veehouderij kent een aantal win-win situaties waarin meer aandacht voor dierenwelzijn ook een verbeterde productie en financieel resultaat geeft. Dit is een stimulans voor veehouders om welzijnsvriendelijker te produceren. De uitdaging is om ook in situaties met een verbeterd dierenwelzijn met meer kosten voor de veehouder, zonder een direct effect op productie, welzijnsvriendelijk(er) te produceren.