Nieuws

Melkgeiten moeten de wei in

Geiten moeten de wei in. Het zijn herkauwers en ze moeten gras eten, vinden geitenhouders Willem Dam en Sander Koster. Om te zorgen dat geiten intensief grazen moet je de draad soms meerdere keren per dag verzetten.

Geitenhouders Willem Dam uit Amstelveen en Sander Koster uit Pietersbierum vinden het belangrijk dat geiten de wei in gaan. Omdat het herkauwers zijn moeten ze vers gras eten. Dat zeggen ze in een artikel over weidegang in vakblad Geitenhouderij.

Grasmengsel

Sander Koster in het Friese Pietersbierum weidt 605 geiten op 9 hectare rond zijn bedrijf. Hij heeft grasland dat bestaat uit een mengsel van Engels raaigras, timothee, witte klaver, twee soorten rode klaver, smalle weegbree en cichorei. Dat past bij geiten. Uit een proef van het Louis Bok Instituut (LBI) in 2010 bleek dat de geiten het liefst rode klaver eten, gevolgd door kropaar en cichorei. Dam weidt zijn 120 melkgeiten op land met in ieder geval Engels raaigras, witte klaver en ridderzuring.

Wormen

Voor Koster zijn wormen de grootste bottleneck bij het weiden. Bij Dam speelt dat probleem niet, mogelijk omdat de geiten bij hem gemiddeld niet meer dan tweemaal per jaar op een perceel komen.

Voor geiten is schoon gras belangrijk. Als geiten eenmaal door gras hebben gelopen, eten ze er niet meer van. Daarom adviseert het LBI een combinatie van zwaar inscharen en intensief stripgrazen aan, waarbij je de draad soms wel zeven keer per dag verzet.

Rijdende afrastering

Om te zorgen dat de afrastering tijdig verzet wordt, ontwikkelde Dam met zijn zoon een rijdende afrastering met een bewegingsmelder. Ze wonnen er de ‘Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2018' mee. Koster schuift de draad in de wei tweemaal daags zo’n 2 tot 3 meter op over de 300 meter lengte van het perceel.

Naast dat de geiten geweid worden, halen Koster en Dam gras uit de wei, zo'n vier tot vijf snedes per jaar. Ze schatten dat ze ongeveer de helft van het ruwvoer uit de wei haalt.

(Bron foto: Shutterstock)