Nieuws

Meten welzijn konijnen op kinderboerderijen

Met de resultaten van hun onderzoeksproject laten twee studenten Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein zien dat welzijn van konijnen op kinderboerderijen objectief gemeten kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Welfare Quality systematiek.

Welfare Quality systematiek

Kinderboerderijen trekken jaarlijks 20 miljoen bezoekers. Hierdoor vervullen kinderboerderijen een belangrijke voorbeeldfunctie voor het verantwoord houden van dieren. Mede vanwege deze voorbeeldfunctie is het waarborgen van dierenwelzijn en gezondheid  belangrijk. Een objectief en bruikbaar protocol om ter ondersteuning hiervan welzijnsmetingen uit te voeren was er nog niet. Dit was de aanleiding om het project op te zetten. Hierbij is onderzocht of de Welfare Quality systematiek toepasbaar is. Metingen op basis van de Welfare Quality systematiek zijn gebaseerd op metingen aan dieren en verdeeld in 4 klassen: gedrag, gezondheid, comfort en voeding. In totaal zijn er 12 welzijnscriteria.

Welzijn konijnen

Er is in het HBO onderzoek gekozen voor konijnen aangezien onderzoek in Nederland, maar ook in het buitenland heeft laten zien dat er bij particulier gehouden konijnen veel welzijnsknelpunten bestaan. Wetenschappelijke literatuur over als gezelschapsdier of op andere niet commerciële wijze gehouden konijnen is relatief schaars. Daarom is bij het samenstellen van het protocol veel aandacht besteed aan het verkrijgen van feed back van zowel experts op het gebied van de konijnenhouderij als medewerkers van kinderboerderijen.

Konijnen op kinderboerderijen

Inbreng van medewerkers van kinderboerderijen werd verkregen door een on-line enquête te plaatsen met vragen over welzijnsproblemen bij konijnen op kinderboerderijen. Waar nodig is de Welfare Quality systematiek aangepast aan de situatie van konijnen op kinderboerderijen. Het uiteindelijk ontwikkelde protocol is uitgebreid getest op twee kinderboerderijen.

Dit najaar zal een voor het onderwijs aangepaste versie getest worden op de geschiktheid als onderwijsmateriaal in het lesprogramma Animal Welfare Quality Management (AWQM).


(Bron foto: Bedaux en Luyks)