Menu
Nieuws

Meten welzijn konijnen op kinderboerderijen

Met de resultaten van hun onderzoeksproject laten twee studenten Diermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein zien dat welzijn van konijnen op kinderboerderijen objectief gemeten kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Welfare Quality systematiek.

false

false

false

false