Menu
Nieuws

Microverontreinigingen bedreiging voor visstand

Hoewel de waterkwaliteit de laatste decennia verbeterd is, staat de visstand onder druk. Bestrijdingsmiddelen, medicijnen en microplastics vormen een bedreiging voor vissen.

Publicaties

(6)