Nieuws

Minder dieren omgekomen bij stalbranden in 2021

Risicomonitor Stalbranden
Risicomonitor Stalbranden (©Verbond van Verzekeraars)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Stalbranden
  • Interessant voor
    Veehouders
Meer informatie
De Risicomonitor Stalbranden 2021, uitgebracht door het Verbond van Verzekeraars, laat een daling zien van het aantal stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers. In 2021 waren er 35 stalbranden, ten opzichte van 54 het jaar daarvoor.

Daarbij zijn er vorig jaar 6.915 dierlijke slachtoffers gevallen, terwijl dat er in 2020 nog 108.794 waren. In 2021 kwamen, in tegenstelling tot eerdere jaren, geen kippen om bij stalbranden. Dat verklaart de sterke daling deels.

Veel dierlijke slachtoffers

Stalbranden houden de gemoederen al langer bezig in ons land. Jaarlijks vinden er gemiddeld zo’n dertig tot veertig stalbranden plaats, waarvan zestien met dierlijke slachtoffers. Het aantal dieren dat omkomt, varieert per jaar, maar bedraagt gemiddeld 143.000 per jaar. Juist die aantallen zijn voor alle betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars, aanleiding om het Actieplan Stalbranden 2012-2016 op te stellen. Dit actieplan kreeg in 2018 een vervolg, met het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. Het doel is helder: zowel het aantal branden als het aantal dieren dat om het leven komt, moet fors dalen. In 2020 was dat doel nog niet gehaald. Sterker nog, na correctie van het aantal stalbranden met het afnemende aantal bedrijven, is er zelfs sprake van een stijging. Dit blijkt het rapport Stalbranden in de veehouderij van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Risicomonitor Stalbranden

Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad was aan het Verbond van Verzekeraars, namelijk een beter inzicht en registratie. Die aanbeveling heeft het Verbond opgepakt, met de risicomonitor als een eerste belangrijke stap. De meest voorkomende oorzaken van de stalbranden blijven elektra en werkzaamheden, maar bij veel branden blijft de oorzaak onbekend. Daarom werken verzekeraars, samen met Brandweer Nederland en Stichting Salvage, aan een nog betere registratie van oorzaken en het brandverloop. De ingezette daling van het aantal slachtoffers is volgens het Verbond van Verzekeraars mede te danken aan meer preventie en een toegenomen bewustzijn bij de agrariërs. Verzekeraars hebben inmiddels allemaal de aangescherpte preventie-eisen, waaronder de SCIOS Scope voor elektra, omarmd. Gecombineerd met een toegenomen risicobewustzijn bij ondernemers, wordt dat zichtbaar in de cijfers. Verzekeraars merken in de dagelijkse praktijk dat ondernemers alert zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsinspecties.

De Risicomonitor Stalbranden is te vinden op de website van het Verbond.