Nieuws

Minister Schouten opent nieuwe Kipster boerderij

Samenvatting
 • Regio
  Gelderland
 • Onderwerp
  Dierenwelzijn, Pluimveehouderij, Klimaatneutraal
 • Interessant voor
  Pluimveehouder
Bekijk de bronnen
Afgelopen week is de nieuwe boerderij van Kipster in Beuningen (Gelderland) geopend. Kipster zet in op een volledig gesloten kringloop, en streeft naar dierenwelzijn van het hoogste niveau en naar klimaatneutrale eieren.

Kringlooplandbouw

In de visie van de Rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. Zoals in de visie aangegeven, wordt van veehouderijketens verwacht dat zij komende jaren toewerken naar een productiesysteem op basis van kringlopen, waarbij zo min mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en risico’s voor volksgezondheid en dierenwelzijn beperkt zijn. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag, klimaatvriendelijk werken is de norm en de landbouw draagt bij aan behoud en herstel van biodiversiteit. Deze omslag naar kringlooplandbouw en verduurzaming zal veel van het aanpassingsvermogen van de dierlijke sector vragen.

Kipster: dierenwelzijn en milieu voorop

Kipster is gebouwd volgens de filosofie van de kringlooplandbouw, en streeft naar het realiseren van een zo laag mogelijke CO2-footprint, klimaatneutraliteit en diervriendelijkheid:

 • De behoeftes en instincten van de kip stonden voorop bij het ontwerp van de boerderij. De kippen verblijven in een grote, lichte ruimte waarin een bosrijke omgeving is nagebootst. Ze kunnen ook naar buiten;
 • Het kippenvoer bestaat voor 97% uit resten, onder andere van grote bakkerijen, en 3% uit vitamines en mineralen;
 • De haantjes worden niet meteen na de geboorte vergast. Pas na vijftien weken gaan ze naar de slacht;
 • De CO2 footprint van een kilo Kipster-voer is 50% kleiner vergeleken met standaard kippenvoer;
 • Kipster-eieren zitten in een duurzaam doosje, gemaakt van aardappelzetmeel, cellulosevezels en water;
 • Op de daken van de kippenstallen liggen zonnepanelen. In Beuningen zijn het 1.800 stuks;
 • Er zijn allerlei technische voorzieningen om de emissie van fijn stof en ammoniak sterk te beperken.

Beuningen

Landbouwminister Carola Schouten opende vrijdag 10 januari de Kipster in Beuningen. Het gaat om twee nieuwe stallen, voor in totaal 42.000 kippen. Het is de tweede Kipster-locatie, na de eerste in Venray, die in september 2017 werd geopend.

De minister noemde Kipster als voorbeeld van partijen die in de keten samenwerken en de schouders er onder zetten om te veranderen, om de transitie te maken naar verduurzaming. Ze hield de openingsspeech: " .. Ik ben benieuwd hoe het idee achter Kipster breder opgepakt gaat worden. Daar mogen we denk ik best wat van verwachten. We moeten als sector gaan werken aan hoe we deel gaan uitmaken van de natuurlijke kringlopen. Daar horen ook nieuwe verdienmodellen bij. En dat is wat hier ook samen gaat. Het is de enige manier waarop we de omslag kunnen gaan maken. Al we iets van onze boeren verwachten, dan horen daar ook nieuwe verdienmodellen bij."

De Dierenbescherming heeft aan Kipster 3 sterren van het Beter Leven-keurmerk toegekend, net zo veel als aan biologische legkippenhouderij. De eieren van Kipster zijn te koop bij de 420 winkels van Lidl Nederland, en gaan naar Victoria Trading, de inkooporganisatie van onder meer Albron, De Efteling, FFC Franchise en HMSHost. Deze partijen hebben een langdurig contract gesloten met Kipster.

(Bron foto: Kipster Venray_Marko Ruis)

Publicaties

(3)