Nieuws

Mogelijkheden om ammoniakemissie te verminderen in varkensstallen

Het aantal bedrijven in de varkenshouderij neemt af, terwijl het aantal varkens per bedrijf stijgt. Die concentratie betekent dat ook ammoniakemissies geconcentreerder plaatsvinden. Er zijn verschillende methoden om die emissies te beperken.

Terwijl het aantal bedrijven af nam, steeg het gemiddeld aantal varkens per bedrijf met meer dan 30%, schrijft vakblad Management&Techniek. Die intensivering en concentratie van de varkenshouderij betekent ook dat de emissies van ammoniak meer geconcentreerd plaatsvindt. Door die ontwikkeling werd ook duidelijker dat het belangrijk is die hinder door ammoniakemissie te beperken. In het dossier 'Emissiereductie bij varkens' zet het vakblad de mogelijkheden op een rij.

Drie categorieën

Eigenlijk zijn er drie categorieën van maatregelen, zo legt het vakblad uit. Er zijn preventieve of brongerichte maatregelen. Je kunt dan denken aan voedingsstrategieën, staltechnieken of managementpraktijken om het stalklimaat te beheersen. Een tweede categorie zijn de 'end-of-pipetechnieken' die je toepast om lucht die bij ventilatieopeningen uittreedt te zuiveren. Luchtwassers of biobedden vallen daaronder. De derde categorie zijn luchtgeleidingstechnieken (LGT). Met schermen kun je de lichtbeweging buiten de stal beïnvloeden zodat ammoniak meer mengt met hogere luchtlagen. In enkele artikelen worden de verschillende mogelijkheden besproken.

Ventilatietechnieken

In het eerste artikel staan resultaten van het BLES-onderzoeksproject (BLES = beheersen van luchtemissies bij stalsystemen) centraal. In dat project kijken onderzoekers hoe je luchtemissies in stalsystemen kunt beheersen door het toepassen van de juiste ventilatietechnieken. De instelling van de temperatuur speelt er een rol in. Koude instromende lucht zal door het lagere gewicht, sneller door de roostervloer stromen en zo de ammoniakrijke lucht uit de mestput verdringen. Je krijgt dan een grotere emissie van ammoniak.

Luchtgeleidingstechnieken

De luchtgeleidingstechnieken worden besproken in een tweede artikel. In dat artikel wordt het effect besproken van schermen om te zorgen dat ammoniak meer mengt met hogere luchtlagen. Je kunt ook windsingels toepassen. Die windsingels beïnvloeden de luchtstroming zodat de hoogste concentratie ammoniak gevonden wordt tussen de stal en de windsingel. Verderop ondervind je minder hinder.

Vernieuwde varkensstal

In een laatste artikel bespreekt het vakblad een vernieuwde varkensstal in Lemelerveld. Deze varkensstal, 'de Varkenshoff', is een serrestal met veel lichtinval. Wat opvalt zijn de vijf grote plantenbakken die tussen de verschillende afdelingen van de stal staan. De planten en bomen in die bakken zorgen niet alleen voor een aangename en bijzondere omgeving, ze zuiveren ook de stallucht. De lucht wordt via de kelder door de plantenbakken gezogen.

(Bron foto: Shutterstock)