Nieuws

Moties aangenomen ter verbetering van welzijn paarden

De Tweede Kamer nam vorige week twee moties aan die het welzijn van paarden moet bevorderen. De paardensector moet nu stappen nemen om aan deze moties tegemoet te komen, anders neemt de overheid maatregelen en is de paardensector de regie kwijt.

Welzijnsplan paarden moet eerder klaar

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie had de Sectorraad Paarden (SRP) nog tot 1 september 2011 de tijd gegeven om een welzijnsplan uit te werken en te presenteren. Nu is er een motie aangenomen door de Tweede kamer waarin de kamerleden Ouwehand (PvdD) en Grashoff (Groen Links) aan de regering vragen om de deadline voor de welzijnsplannen van de SRP te vervroegen naar 1 mei 2011. Op 14 mei 2011 moeten de concrete vervolgstappen helder zijn. In 2007 kreeg de SRP van de toenmalige minister Verburg van Landbouw drie jaar de tijd om een gedetailleerd welzijnsplan op te stallen. Hierin moeten niet alleen beleidsvoornemens worden geuit, maar ook concrete veranderingen in gang worden gezet.

Gecoupeerde paarden

Daarnaast is een motie aangenomen van de heer Van Gerven (SP) om binnen een half jaar met een voorstel te komen voor een tentoonstellingsverbod voor paarden met gecoupeerde staarten. In Nederland is het couperen van staarten verboden, maar toch worden er nog gecoupeerde paarden geëxposeerd. Nu is het nog zo als de staart gecoupeerd is in een land waar het wel mag (bijvoorbeeld in Frankrijk), dat is het niet verboden is om het dier tentoon te stellen.

Contact

naam, organisatie, email adres


(Bron foto: SRP)

Links