Nieuws

Moties in Tweede Kamer over dierenwelzijn aangenomen

Schapen onder boom - itakefotos4u iStock
Bron foto: itakefotos4u, Sheeping beauty (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    hittestress, kalveren, motie
  • Interessant voor
    beleidsmakers, adviseurs, veehouders
Bekijk de bronnen
Vlak voor de verkiezingen zijn belangrijke dierenwelzijnsthema’s aangenomen als moties. Zo stonden onder andere kalverimport en beschuttingsmogelijkheiden voor weidedieren op de agenda.

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft twee moties ingediend en de Tweede Kamer heeft beide aangenomen. Zo wil de PvdD het plaatsen van bescherming in weilanden waar dieren zich bevinden wettelijke verplichten. Hierdoor zijn dieren beschermd tegen extreme weersomstandigheden, zoals brandende zon, zware regenval of hagel. Daarnaast diende de PvdD een motie in om kalverimport te verbieden.

Hittestress

Schapen en andere graasdieren krijgen vanaf 23 graden last van hittestress. Daarbij zijn schaduw en water belangrijke maatregelen. Toch blijkt uit een steekproef van Wakker Dier dat bijna driekwart van de schapen in Noord-Holland de hitte niet kunnen ontvluchten tijdens een tropische dag. Demissionair Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) Piet Adema ziet deze motie als ondersteuning van zijn beleid. De Vlaamse regering heeft onlangs ook ingestemd met het verplicht stellen van beschuttingsmogelijkheden voor alle weidedieren.

Kalverimport

De PvdD heeft tegelijkertijd ook een motie ingediend over de import van kalfjes. Langeafstandstransporten vanuit Ierland zijn afgelopen halfjaar toegenomen. Ze worden in de partij gezien als ernstige dierenleed, niet passend binnen de doelen van de kringlooplandbouw of een ‘’dierwaardige veehouderij’’. De motie stelt dat deze import moet stoppen en is aangenomen in de Tweede Kamer. Adema (LNV) is het eens met de indiener Leonie Vestering (PvdD) over de enorme import van kalfjes in Nederland, maar het gaat hier om Europees beleid. Verbieden van kalverimport is dan niet zomaar mogelijk.

Motie

Elk Kamerlid kan een motie indienen en als deze wordt aangenomen in de Tweede Kamer heeft dit politieke betekenis. Een motie is een mening, reactie op ontwikkelingen of beleidsmatige aandacht voor een bepaald onderwerp. Als een motie wordt aangenomen komt het bij de betreffende Minister te liggen. De Minister bepaald aan de hand van het huidige beleid wat er met de motie gaat gebeuren. De Tweede Kamer en de partij die de motie heeft ingediend houden in de gaten wat er met aangenomen moties gedaan wordt.