Nieuws

Naar een houdverbod voor honden en katten die lijden onder hun uiterlijk

Samenvatting
  • Onderwerp
    Aanpak gezelschapsdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken
  • Interessant voor
    fokkers, huisdiereigenaren, overheden, maatschappelijke organisaties
Meer informatie
Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil extra maatregelen nemen om het houden van gezelschapsdieren die lijden door hun uiterlijk tegen te gaan. De minister wil met honden en katten beginnen, en twee maatregelen uitwerken: een houdverbod en een vertoningsverbod.

Dat schijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Adema: “Dit onderwerp raakt me niet alleen als minister, maar ook als mens. We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we ze ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden. Daarom zetten we vandaag een stevige stap richting een Nederland waar geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk. De houd- en vertoningsverboden waarmee ik dat wil bereiken zullen veel tijd vragen om zorgvuldig uit te werken. Ze zijn een complex streven, maar ook een juist streven.”

Huidige regels

Het is in Nederland al verboden om via fokkerij uiterlijke kenmerken door te geven die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het ouderdier of de nakomelingen. Dit staat in artikel 3.4. Fokken met Gezelschapsdieren, Besluit Houders van Dieren. In 2019 kwamen daar specifieke regels bij voor honden met een korte snuit. Deze richten zich op uiterlijke kenmerken, zoals de schedelvorm, vorm van de neus en de ogen.

Houdverbod

Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheid van een lijst met daarop uiterlijke kenmerken waarvan objectief vast te stellen is dat ze permanent lijden veroorzaken en die objectief bij individuele dieren vast te stellen zijn. Dieren die daaraan voldoen mogen dan niet meer gehouden worden. Daarbij geldt wel een overgangsregeling: mensen die op het moment dat een eigenschap verboden wordt al een dier met die eigenschap in huis hebben, mogen dat dier nog houden tot het overlijdt. In de praktijk betekent een houdverbod ook een handels- en importverbod. Om een dier te verhandelen of te importeren, moet een handelaar het dier namelijk ook (kort) in bezit hebben en dat mag dan niet meer.

Deze lijst zal klein beginnen, maar aangevuld worden naarmate verder onderzoek plaatsvindt en daardoor steeds meer schadelijke kenmerken objectief vastgesteld kunnen worden (een ‘dynamische lijst’). Als eerste kenmerk voor op de lijst wil de minister katten met vouworen die permanent lijden vanwege hun kraakbeenafwijking verbieden.

Vertoningsverbod

Het uitwerken van een dynamische lijst kost veel tijd. Daarom gaat LNV in de tussentijd een vertoningsverbod uitwerken: een verbod op beeld-uitingen van honden en katten met extreme uiterlijke kenmerken die altijd lijden of een verhoogd risico hebben op lijden, zoals katten met vouworen of té kortsnuitige honden. Het vaak of prominent zien van een bepaalde diersoort vergroot de vraag ernaar, ondanks dat de eigenschappen van dit dier lijden kunnen veroorzaken. Deze dieren mogen daarom niet meer getoond worden in reclames, advertenties en op sociale media.

Complex

Zowel een houdverbod als een vertoningsverbod zijn complex en roepen veel vragen op. Hoe toon je objectief aan wanneer een dier lijdt onder zijn uiterlijk? Hoe ga je zorgvuldig om met de vrijheden van sociale media? Hoe zorg je voor gedegen handhaving? Deze vraagstukken zullen tijd vragen om zorgvuldig uit te werken. Maar het ministerie wil mensen nu al informeren dat dit eraan komt, zeker ook mensen die overwegen een nieuw huisdier in huis te halen.

Introfoto: Mopshond (CalculaPR via Pixabay)