Nieuws

Nachtelijke activiteiten huiskatten in beeld gebracht

De universiteit van Georgia (VS) heeft de nachtelijke activiteiten van buitenkatten in beeld gebracht. Doel was inzicht te verkrijgen in de jachtactiviteiten van katten en in de gevaren die katten buiten lopen.

Zestig katten uitgerust met camera

Onderzoekers van de universiteit van Georgia hebben met financiële steun van National Geographic het nachtleven van katten in beeld gebracht. Gedurende het onderzoek werden 60 katten uitgerust met een kleine camera. De dieren liepen telkens gedurende zeven tot tien dagen rond met deze uitrusting. De camera’s werden ingezet in verschillende jaargetijden zodat inzicht ontstond in de activiteiten in verschillende seizoenen. Uiteindelijk werd er van 55 katten bruikbaar materiaal verzameld.

Gevaren voor katten

De gevaren die katten buiten lopen waren op zichzelf niet zo verrassend. Bij 45% van de katten werd het oversteken van wegen waargenomen. Een kwart van de katten kwam in aanraking met andere katten wat een verwondings- of besmettingsrisico kan opleveren. Bij eveneens een kwart van de katten werd het drinken of eten van onbekende substanties waargenomen. Verder bleken veel katten waterafvoersystemen en kruipruimtes te bezoeken. Ook het beklimmen van bomen en daken werd waargenomen als risicovol gedrag. Ongetwijfeld geen resultaten waar de gemiddelde kattenliefhebber verbaasd of bezorgd over zal zijn.

Niet alleen zwerfkatten schadelijk voor wild

Hoewel voor het op grote schaal vangen van wild vooral verwilderde of zwerfkatten de schuld krijgen, blijkt uit het onderzoek dat ook de buiten lopende huiskat de nodige verstoring van de wildpopulatie teweeg kan brengen. In het gebied waar het onderzoek plaatsvond waren de meest gevangen prooidieren hagedissen en kleine slangen, verder waren woelmuizen en in mindere mate vogels een belangrijke prooi. Slechts bij 30% van de katten werd het vangen van een prooi waargenomen, bijna de helft vertoonde echter alleen besluipgedrag. De onderzoekers stellen dat dit zowel het gedrag als het welzijn van potentiële prooidieren kan beïnvloeden. De onderzoekers meldden nog dat vooral in het warme seizoen veel prooi werd gevangen. Een niet onwaarschijnlijke uitkomst gezien de mindere activiteit/aanwezigheid van reptielen in koude periodes en de voorkeur die katten dan hebben voor een verblijf bij de verwarming.

Katten binnen houden?

Vooral vanwege de impact die katten kunnen hebben op de kleinwildpopulatie bepleiten de onderzoekers een aantal preventieve maatregelen zoals het binnen houden van huiskatten. Voor mensen die hun kat toch buiten willen laten lopen adviseren de onderzoekers de zogenaamde kattenslab. Qua welzijn voor katten zijn hier echter wel wat vraagtekens bij te zetten. Verder wordt geadviseerd tuinen waar katten vrij rondlopen minder aantrekkelijk te maken voor wild door bijvoorbeeld geen voer en nestelplaatsen te bieden. Ook bij deze maatregel zijn wel wat bedenkingen mogelijk.


(Bron foto: Wikimedia, Rosendahl)