Nieuws

Naleving regels dierenwelzijn door pluimveeslachthuizen onvoldoende

Ondanks een strengere handhaving en het fors hogere aantal maatregelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat de naleving van de wet- en regelgeving in de pluimveeslachthuizen nog te wensen over.

Er wordt weliswaar minder vaak verontreiniging op geslachte kippen aangetroffen, maar op met name dierenwelzijn en een aantal specifieke onderdelen van het slachtproces is de naleving te laag. De NVWA zal daarom de in 2015 ingezette lijn van strengere handhaving in 2017 voortzetten.

Toezicht op pluimveeslacht

In 2015 is de NVWA gestart met een risicogerichte en meer uniforme wijze van controleren bij de pluimveeslachthuizen. Deze nieuwe aanpak is onderdeel van het Plan van aanpak NVWA uit 2013, waarin het intensiveren van het toezicht een van de speerpunten was. Sindsdien neemt de NVWA dagelijks bij iedere grote pluimveeslachterij meerdere omvangrijke steekproeven en treedt waar nodig handhavend op. Bij meer dan 90 procent van die steekproeven werd het afgelopen jaar geen verontreiniging geconstateerd op het kippenvlees voordat het de koeling ingaat voor verdere verwerking. Eerder was dit bij 74 procent van de steekproeven het geval.

Naleving regels

Slachthuizen zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Reinigen en ontsmetten van vervoersmiddelen, het schoon houden van bedrijfsruimten en apparatuur en om de persoonlijke hygiëne van het personeel vraagt echter nog wel de nodige aandacht. De naleving hiervan is in absolute zin te laag. Dit geldt ook voor de naleving van de regels voor dierenwelzijn. Er gaat nog relatief veel mis bij het uitladen, het kantelen van kratten en de waterbadbedwelming.

De NVWA heeft infographics gemaakt, die een beeld geven van de gemiddelde naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn door de pluimveeslachthuizen.

(Bron foto: NVWA)