Menu
Nieuws

Nationaal actieplan in strijd tegen zoönosen

Geit
Bron foto: Eddy Teenstra, WUR
Met de coronapandemie in het achterhoofd zet het kabinet stevig in op het voorkomen van nieuwe ziektes die van dier op mens overdraagbaar zijn. Het ‘Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid’ stippelt de route voor de komende vier jaar uit.

false