Nieuws

Natuurlijk gezond met stalboekjes

Om het gebruik van antibiotica te verminderen werken veehouders en dierenartsen met natuurlijke middelen om hun dieren gezond te houden. Informatie vind je in de vrij toegankelijke stalboekjes, maar de kennis drong niet goed door in de sector.

Vanaf 2009 zijn de stalboekjes op de markt. Dat zijn gidsen voor veehouders en dierenartsen met middelen en methoden om dieren gezond te houden. De eerste stalboekjes waren gericht op de biologische veehouderij, maar ze zijn nu ook in aangepaste vorm beschikbaar voor de gangbare veehouderij. Zo is er nu ook een vernieuwd stalboekje voor pluimvee en vleeskalveren.

Kennis

De kennis in de boekjes kan bijdragen aan het verminderen van het gebruik van antibiotica. Maar de vraag is of die kennis wel toegankelijk genoeg is voor veehouders. Studenten van Van Hall Larenstein voerden daarom een onderzoek uit onder belanghebbenden: veehouders, diervoederindustrie, melkverwerkers, dierenartsen en onderwijsinstellingen. Zijn ze bekend met de mogelijkheden van natuurproducten? Is er voldoende aandacht? Onlangs verscheen het rapport 'Kennisoverdracht stalboekjes'.

Weinig aandacht

Uit het rapport blijkt dat veehouders veelal wel ervaring hebben met natuurlijke middelen, maar ze vertrouwen vooral op hun dierenarts als het om behandeling van hun dieren gaat. En dierenartsen maken in het algemeen geen actief gebruik van natuurlijke middelen. Onderzoeksinstituten doen wel veel onderzoek maar denken dat natuurlijke middelen de antibiotica niet kunnen vervangen. En docenten in het onderwijs vinden dat er te weinig aandacht is voor het thema. Ze zijn wel geïnteresseerd in het onderwerp, maar het is niet in het studieprogramma opgenomen.

Dat het nieuwe stalboekje vleeskalveren, in 2015 verschenen, tot stand gekomen is in samenwerking met dierenartsen, heeft de acceptatie vergroot. Sinds 2015 is er een kentering gekomen in de visie van dierenartsen op het gebruik van kruiden en natuurlijke producten, zo is te lezen in het rapport. De maatschappelijke druk om minder antibiotica te gebruiken heeft daaraan bij gedragen.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)