Nieuws

Natuurproducten voor bevorderen gezondheid varkens

In het herziene stalboekje varkens worden handvatten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van varkens te bevorderen. Het boekje is aangevuld met nieuwe middelen en inzichten, en aangepast voor toepassing in de gehele varkenshouderij.

Stalboekjes

Biologische veehouders beschikken sinds begin 2010 over de 'stalboekjes'. De stalboekjes geven biologische veehouders handvatten voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. In de boekjes geven onderzoekers een overzicht van de kruiden en natuurproducten die weerstand van dieren kunnen verhogen en gezondheid kunnen bevorderen. Voor de gangbare varkenshouderij zijn veel meer middelen en voederadditieven toegestaan. Hiervan uitgaande is het stalboekje varkens aangepast en aangevuld, waardoor het nu een naslagwerk is met informatie voor alle varkenshouders. Ook bevat het stalboekje nu een managementgedeelte toegespitst op de gangbare varkenshouderij. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.

Kruiden en andere natuurlijke middelen

Kruiden en andere natuurlijke middelen hebben van oudsher een vaste plaats in de gezondheidszorg van mens en dier. Toepassing op voedselproducten hielp bederf te voorkomen. Denk hierbij aan de antimicrobiële werking van bv. knoflook of oregano bij vleeswaren. Kruiden werden ook traditioneel in de (humane) geneeskunde toegepast en vorm(d)en de basis voor moderne geneesmiddelen na identificatie van hun inhoudsstoffen. Het begrip ‘kruid’ wordt meestal toegepast voor planten, die bij gematigde (normale) opname een positief effect op bepaalde stofwisselingsprocessen uitoefenen. Zo heeft knoflook een licht antibiotische werking op schadelijke bacteriën in de darm en werkt als antioxidant (ontgiftend) in de lever.

Geen wondermiddel

Met de producten die in het stalboekje zijn opgenomen zijn goede praktijkervaringen opgedaan en ze zijn veilig bij normale toepassing. Zoals ook aangegeven in het stalboekje mogen van natuurproducten geen wonderen worden verwacht; hun toepassing dient ter ondersteuning van andere managementmaatregelen. Goed management, goede voeding en hygiëne blijven de belangrijkste speerpunten in de preventieve gezondheidszorg. Bij ernstig zieke dieren zullen moderne geneesmiddelen voorlopig onmisbaar blijven voor een optimaal therapeutisch resultaat (borging gezondheid en welzijn).


(Bron foto: RIKILT)