Nieuws

Nederlandse verzekeraars pakken dierenwelzijn op

Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer is het slecht gesteld met het dierenwelzijnsbeleid van de meeste verzekeraars in ons land. De verzekeraars willen het thema dierenwelzijn nu oppakken, als onderdeel van een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer werd op 16 september 2013 gelanceerd als een gezamenlijk initiatief van Amnesty International, Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX. Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is het verduurzamen van de financieringen en beleggingen van belangrijke, in Nederland actieve, verzekeringsmaatschappijen. Jaarlijks wordt het verantwoord beleggingsbeleid van tien verzekeraars onderzocht aan de hand van 21 thema’s en sectoren. Dierenwelzijn is 1 van de thema's; daarnaast wordt er onder andere gekeken naar wapens, klimaatverandering, olie en gas, bosbouw, mensenrechten en corruptie.

Dierenwelzijnsbeleid

Verzekeraars kunnen invloed uitoefenen op het welzijn van dieren als ze investeren in sectoren waar dieren worden gebruikt, gevangen of gefokt, zoals de visserij, de veeteelt, de farmaceutische industrie en andere bedrijven met een proefdierfaciliteit. Eind 2016 werd het dierenwelzijnsbeleid van 8 van de 10 beoordeelde verzekeraars nog als 'onvoldoende' tot 'zeer slecht' beoordeeld door de Eerlijke Verzekeringswijzer. De Nederlandse verzekeraars hebben echter onlangs aangegeven het thema dierenwelzijn op te willen pakken. De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn namelijk overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Convenant

De partijen beogen om binnen een ambitieuze en realistische termijn te komen tot afspraken over de rol die verzekeraars kunnen spelen bij het adresseren van specifieke risico’s op het gebied van onder meer mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, klimaat en dierenwelzijn, gerelateerd aan de beleggingen van de Nederlandse verzekeringssector. Daarnaast is het proces er op gericht om daar waar bedrijven problemen niet individueel geheel kunnen oplossen, gezamenlijke tot oplossingen te komen. Deze gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om structurele veranderingen te realiseren.

Aan tafel zitten het Verbond van Verzekeraars – ondersteund door haar leden, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën, FNV, Oxfam Novib, Amnesty International, PAX, Natuur & Milieu, Save the Children en World Animal Protection Nederland. Vanwege haar ervaring met vergelijkbare trajecten (zoals het Energieakkoord en de IMVO convenanten in de kleding- en textielsector en de bancaire sector), is de SER (Sociaal-Economische Raad) gevraagd het proces te faciliteren.

(Bron foto: Eerlijke Verzekeringswijzer_2016)