Nieuws

Nestbouwgedrag ondanks domesticatie

In een kort filmpje, gemaakt door een student van de HAS Den Bosch, is te zien dat een gedomesticeerde hoogzwangere zeug -zodra ze maar de kans krijgt- een nest gaat bouwen. Net als haar soortgenoten in het wild.

De zeug in het filmpje heeft bovendien 3 keer eerder geworpen, maar dan in een conventionele houderij; op de vloer en zonder de beschikking over nestmateriaal. Voor dit onderzoek kreeg de zeug een hok ter beschikking in een stal die als ‘winkel’ was ingericht met jute zakken, kort stro en lang stro.

Jute op stro

Niet kort na aankomst in het hok is de moeder in spe druk in de weer met het bouwen van een nest; ze graaft een ‘kuil’ net als in het wild gebeurt en gebruikt hiervoor het stro. Kort voor de bevalling bedekt ze dit met stukjes jute om het nest te verzachten. Na de geboorte is te zien dat het voor een big lastig is uit de kuil te komen; de zeug houdt haar kleintjes zo makkelijk bij zich.

In een vervolgfilmpje, dat over een week of twee wordt gepubliceerd, zal te zien zijn hoe het moeder en kroost na verloop van tijd vergaat. Daarbij ligt nadruk op hoe de biggen vast voer leren eten door dit af te kijken van de moeder en wordt onder meer gekeken wat het spelgedrag (waaronder vechten) van de biggen is. Daarvoor wordt nu reeds gefilmd.

Anita Hoofs van Livestock Research (Wageningen UR) is nauw betrokken bij het tot stand komen van de films. Zij vertelt dat nu al blijkt dat biggen een voorkeur hebben voor jute boven stro. Ook heeft de moeder een big doogelegen.

‘Verrijkt’ teruggeplaatst

Uit eerdere onderzoeken, gehouden op VIC Sterksel -daar waar de zeug heeft geworpen- blijkt dat meer afleiding in hokken minder stress veroorzaakt bij zeugen, hetgeen ook de kans op doodliggen verkleint.

De biggen uit de film komen na het project in een verrijkte omgeving terecht. De zeug wordt weer teruggeplaatst, maar dan wel in een verrijkte drachtstal waar zich ook andere varkens bevinden. De stallen zijn uitgerust volgens het Pro Domi Easy Nesting-concept. In juni dit jaar verscheen op VarkensNet (daar waar de films ook te zien zijn) een artikel over een onderzoek naar dit concept. De resultaten waren dusdanig positief dat nu alle stallen op VIC Sterksel zijn gebaseerd op dit concept.

De onderzoeksresultaten en films kunnen gebruikt worden door varkenshouders uit de reguliere veeteelt om van te leren of bijvoorbeeld door docenten om te gebruiken in de les. Op de Pro Domi Easy Nesting-pagina staat uitgelegd hoe men aan de slag kan gaan met het concept. De student die de film (‘Sterkselse zeug in een winkel vol nestbouwmaterialen’) maakte en monteerde is Nick Timmermans.


(Bron foto: Varkensnet)