Nieuws

Nieuw beleid ten aanzien van wilde zwijnen bepleit

Vorige week zijn door een jachtopziener nabij Weert acht wilde zwijnen afgeschoten nadat deze dieren net door de brandweer uit het water waren gered. Dit heeft tot veel boze reacties geleid. Als het aan de Dierenbescherming ligt, worden de regels veranderd.

Nulstandbeleid

Er zijn door de overheid twee leefgebieden aangewezen voor wilde zwijnen: de Veluwe en de Meinweg in Limburg. Buiten deze gebieden geldt het nulstandbeleid. Dit betekent dat een zo laag mogelijke dichtheid van de wilde zwijnen wordt nagestreefd. Dit is volgends de overheid nodig omdat wilde zwijnen diverse ziektes zouden kunnen verspreiden (waaronder de klassieke varkenspest) en omdat wilde zwijnen schade kunnen toebrengen aan flora en fauna en kunnen leiden tot economische schade (landbouw en recreatieterreinen). Ook kunnen de dieren een gevaar vormen voor het verkeer. De uitvoering van het beleid ligt in handen van de provincies en faunabeheereenheden.

Gered, daarna gedood

De brandweer kreeg zondagochtend 14 september een melding dat er wilde zwijnen in de Zuid-Willemsvaart zwommen, zo'n dertig kilometer van het Meinweggebied in Limburg. Omdat ze niet op de kant konden komen, werden ze door de brandweer met twee boten naar een vistrap bij een sluis geleid, waar ze uit het water konden klimmen. Een gealarmeerde jachtopziener schoot de dieren vervolgens dood. De actie van de jachtopziener is scherp veroordeeld. De Provincie Limburg, in feite opdrachtgever van de jachtopziener, vond het afschieten van de zwijnen te gek voor woorden: "Het kwaad is geschied, maar op deze manier het beleid uitvoeren is niet in overeenstemming met ons beleid", aldus de gedeputeerde. En tegenover RTL-Nieuws: "Op zondag mag niet worden gejaagd, dat is een regel in de jachtwet." Voor het afschieten van dieren op zondag moet een speciale ontheffing aanvraagd worden.

Preventie versus afschot

De Provincie Limburg heeft aangegeven om met de betrokken partijen om tafel te gaan zitten om te kijken of er onduidelijkheden bestaan en zo een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Als het aan de Dierenbescherming ligt, worden de regels veranderd. Dierenbescherming Limburg heeft een brief aan de provincie gestuurd om een nieuw beleid te bepleiten. De Dierenbescherming is er van overtuigd dat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn, die effectiever zijn dan afschot. Maatregelen zoals het plaatsen van hekken op strategisch geschikte plekken, bijvoorbeeld op de scheiding van weg en bosgebieden, en landbouw- en bosgebieden, zorgen voor grote afname in gewasschade en verkeersongevallen.

Ook ziet de Dierenbescherming graag dat wordt gestopt met het vasthouden aan de nulstand voor gebieden buiten natuurgebied de Meinweg. Uit onderzoek naar geschikte leefgebieden blijkt dat in de toekomst in tientallen natuurgebieden in Zuid, Midden en Oost Nederland plek zou kunnen zijn voor het wild zwijn. De Zoogdiervereniging heeft in 2010 al een kaart met mogelijke leefgebieden gepubliceerd waarbij rekening is gehouden met de belangen van dier en mens. Veel mensen willen meer ruimte voor wilde dieren in de natuur, bleek vorig jaar ook uit een door Natuurmonumenten georganiseerde enquête. Ook willen mensen vaker wild kunnen zien. Afschot wordt alleen geaccepteerd bij ernstig lijden van de dieren.


(Bron foto: Shutterstock)