Nieuws

Nieuw lesmateriaal over dierenwelzijn

Voor het groen HBO en MBO en voor het basisonderwijs is nieuw lesmateriaal over dierenwelzijn gemaakt, op basis van actuele kennis en inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Livestock Research.

Het lesmateriaal is 9 november jl. gepresenteerd tijdens de Landelijke Onderwijsdag ‘Grenzen in de veehouderij’ voor docenten MBO en HBO groen (Dairy Campus, Leeuwarden), en op 21 november tijdens de landelijke Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie 'In Levende Lijve' voor het basisonderwijs (Corpus, Oegstgeest).

Groen MBO en HBO

Er zijn 3 lespakketten ontwikkeld voor het groene onderwijs. Elk lespakket is gericht op melkvee en bevat een handleiding en achtergrondinformatie voor docenten, en informatie inclusief opdrachten voor studenten:

  • Lesmateriaal over het welzijn vanuit de koe gezien, met drie onderdelen: Wat is dierenwelzijn en hoe meet je dat? Wat is dierenwelzijn voor een koe? Hoe kun je stressvrij omgaan met de melkkoe?
  • Lesmateriaal over de toepassing van Smart Livestock Management (smart farming) in de melkveehouderij: slimme techniek in de stal voor het meten en analyseren van diersignalen en het vertalen van die signalen naar concrete managementhandelingen.
  • Lesmateriaal over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskalverhouderij, en zoomt specifiek in op het belang van een goede opfok op het melkveebedrijf. Hierin staat een kennisclip centraal, de eerste in een reeks van in totaal vier kennisclips, die onder de titel ‘Gezonde vleeskalveren’ gemaakt zijn.

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs zijn 2 lessen ontwikkeld, met specifieke aandacht voor het welzijn van honden en van varkens. Deze lessen bevatten een informatieblad, powerpoint presentatie en filmpje voor docenten, en een werkblad voor leerlingen:

  • Les welzijn honden: deze les met als titel 'Dat doet hij normaal nooit!' heeft een wetenschappelijk karakter: de kinderen doen zelf onderzoek naar hondengedrag en trekken conclusies.
  • Les welzijn varkens: in de les 'Wat een zwijnenstal!'gaan de kinderen gaan zelf een varkenshok ontwerpen op basis van informatie over gedrag en behoeftes van varkens en biggen.

De materialen zijn gemaakt in het kader van een Kennis Op Maat project, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het lesmateriaal is terug te vinden onder de pagina 'Leermateriaal' op het Dierenwelzijnsweb.

(Bron foto: Lesmateriaal dierenwelzijn_Wageningen Livestock Research)